هر چه PH آب بالاتر باشد، تعداد یون*های موجود در آب بیشتر است. با این حال نوشیدن اینکه هر آبی با PH بالا ، کاری خطرناک خواهد بود. می*توان با افزودن پتاسیم سیانید که سمی کشنده است به آب نیز آب را قلیایی کرد. آب قلیایی با PH بالا که از آب شهری نوشیدنی و با فیلتر کردن آلاینده*ها و مواد معدنی اسیدی بدست آمده باشد و مواد معدنی قلیایی آن افزایش یافته باشد آبی مناسب برای نوشیدن است، نه هر آبی با PH بالا.برای دریافت توضیحات و مقالات بیشتر در رابطه با تصفیه آب با عمران سازان مهاب همراه باشید و بر روی لینک زیر کلیک کنید.redirect.php?a=osmahabco.com/