توليد رينگ : اولين مرحله در توليد رينگ ، تراش رينگ مي باشد. مفتول هاي فولادي توخالي كه براي هر تايپ قطر مشخصي را دارا مي باشند بوسيله ي ليفتراك از انبار مواد خام به محل كارگاه تراش رينگ حمل مي شوند. پس از حمل و قرار گرفتن مفتولها در كنار ماشينهاي تراش ؛ اپراتور هر ماشين به نوبت مفتولها ، سپس باگردش اسپيندل ماشين و حركت دوراني صفحه اصلي ماشين مفتولها روبه جلو حركت مي كند ، ماشينهاي تراش موجود براي تراش رينگ از انواع Pittler و آلماني بوده و داراي شش محور مي باشند كه به طور متناوب دوران كرده وهر بار قلم و كليه اجراء تراش روي ابعاد و تلرانس هاي داخلي و خارجي رينگ روي دستگاههاي اندازه گير (آپارات ) انجام مي شود كه اين آپارات ها در قسمت آزمايشگاه اندازه گيري بطور روزانه كاليبره مي شوند . رينگ هاي تراش يافته در قسمت تراش رينگ شامل رينگ داخلي و خارجي بلبرينگ و همچنين رينگداخلي (cone) و رينگ خارجي (cup) تيپر رولربرينگ مي باشد هر ماشين تراش داراي يك نشانگر مدور است كه مرحله عمليات در حال انجام گيري را نشان مي دهد. يعني از لحظه شروع عمليات تراش تا لحظه ي خاتمه آن در يك ناحيه روي نشانگر مشخص شده است كه با پايان يافتن آن نشانگر از ناحيه خاكستري رنگ خارج شده و صفحه اصلي و مدور ماشين كه محور ها روي آن قرار دارند شروع مرحله ي بعدي را نشان مي دهد. رينگهاي سالم از نظر تلرانس روي ميله هايي قرار مي گيرند و ميله ها نيز روي چارچوبهايي فلزي به نام راكت قرار مي گيرندو آماده حمل به قسمت بعدي مي باشند. پس از شستشورينگها روي نقاله و داخل تونل شستشو كه براي چربي زدايي رينگها انجام مي شود. ORيا رينگهاي خارجي بلبرينگها به قسمت حرارت انتقال يافته و IR(رينگ داخلي بلبرينگ) وcone (رينگ داخلي رولربرينگ) جهت تراش تهايي به ماشينهاي تراش ويژهاي وارد مي شود. در اينجا نواحي برآمده قاعده پاييني و تمام لبه هاي تيز رينگها پُخ شده و لبه هاي تمام رينگها از حالت راست گوشه بودن خارج و به فرم دوار در مي آيند كه اين عمل را اصطلاحاً Rزني مي نامند. نحوه ي عمل ماشينهاي تراش Rزن به اينصورت است كه با قرارگرفتن رينگ روي يك محور قلم تراش به طور چسبيده روي- محيط داخلي ياخارجي رينگ قرار گرفته و پس از تراش جدا مي شود.اين مرحله تراش نهاييfinish نام داردوپس از آن رينگهاهمگي براي حمل به قسمت حرارت آماده هستند . redirect.php?a=edalat.in/