جهت تعیین کیفیت آب آشامیدنی باید دانست بسیاری از آلاینده ها در آب حل می شوند و جدا کردن آنها از آب نیاز به فناوری های پیچیده و گران قیمتی نظیر اسمزمعکوس دارد که استفاده از آن در مقیاس های بزرگ برای تصفیه حجم بالای آب، برای هیچ دولتی مقرون به صرفه نیست. لذا امروزه دولت ها فقط قادر به تامین آب بهداشتی و عاری از میکروب، از طریق فرآیند کلرزنی می باشند. این درحالی است که معضل آلاینده های محلول در آب هنوز به قوت خود باقی است.برای تعیین کیفیت آب آشامیدنی از آزمایش**های شیمیایی و میکروبیولوژی استفاده می*شود. قبل از انجام این آزمایشات، انجام نمونه*برداری صحیح از نظر تعداد و تکرار، بسیار مهم می*باشد. نمونه**ها باید مطابق با اهداف مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم تهیه شوند.redirect.php?a=osmahabco.com/