پیش از ارائه محصولات و خدمات خودتان به *صورت رایگان از ارزش مشتری خود در کل دوره عمر وی(دوره ارتباط وی با خودتان) آگاه باشیدمنظور آن است که در دوره عمر مشتری درمجموع میزان سودآوری و ارزش است که وی در این دوره برای شما می*تواند ایجاد کند. البته این را باید گفت که منظور از این رقم فقط مجموع خریدهایی که از شما می*کند نیست، بلکه حتی مشتریانی که از طریق وی به شما معرفی می*شود هم هست.مثلا فکر کنید که شما مدیریت یک خشک*شویی را بر عهده* دارید که کلا مجموع ارزش یکی از مشتریان در کسب*وکار شما چیزی در حدود 5 میلیون تومان شده است. اگر بخواهید مشتری جدید بدست آورید چقدر تمایل به هزینه کردن در رابطه با ارائه رایگان محصولات یا خدمات خود رادارید؟ مثلاً 50، 100 یا حتی 150 هزار تومان؟چراکه نه، احتمالا پاسخ خیلی ها در برابر 100 یا حتی 150 هزار تومان هم مثبت باشد، و دقیقاً این گونه است که بسیاری از صاحبان کسب*وکار در این رابطه این است که از ارزش دقیق مشتری در دوره عمر وی آگاهی ندارند. اطلاعات – بهترین نوع از محصول یا خدمت رایگانبه این شکل است که آن نوع از محصول یا خدمت برای این کار مناسب است که هزینه ی زیادی نمی برد ، اما ارزش نسبی بالایی در ذهن مخاطب شما ایجاد کند. یکی از مواردی که دارای چنین خصوصیتی است می*تواند اطلاعات باشد. به همین جهت است که بعضی از کسب*وکارها به تهیه گزارش*هایی در رابطه با حوزه صنعتی خاص مشتریان خود و ارائه رایگان آن روی می*آورند. منبع : redirect.php?a=***.barangift.ir/