نقش سیستم های تهویه در یخچال های فروشگاهی و فریزر های صنعتیسوپرمارکت ها اغلب در گوشه ای تنها یافت نمی شوند. آنها را معمولا در مجتمع های تجاری یا محله ی خرده فروش ها میتوان یافت.این سوپرمارکت ها اغلب مشاغلی خانوادگی هستند که توسط اعضای یک خانواده یا قوم و خویش اداره می شوند و آنها تصمیم گیرنده ی هزینه ها و شیوه ی مدیریت فروشگاه هستند. این سوپرمارکت ها و خواروبارفروشی ها اغلب توسط توزیع کننده ها (شرکت های پخش) منطقه ای یا نهایتاً مرکزی تأمین میشوند. مصرف انرژی در این نوع سوپرمارکت ها بسیار بالاست به ویژه وقتی پای سیستم های برودتی، یخچال ها و فریزر های صنعتی سیستم های روشنایی به میان می آید. از این رو توجه به برخی نکات میتواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند ضمن اینکه بازدهی فروشگاه را نیز بالاتر خواهد برد که در اینجا به برخی اشاره میکنیم.سوپرمارکت های کوچک اغلب یخچالی ویترینی را در قسمت جلوی فروشگاه (مشرف به بیرون) را قرار میدهند که میتواند تأثیر زیادی را از تابش خورشید بگیرد (البته غیر از مواقعی که فروشگاه شمالی است). حتی در روزهای سرد و ابری نیز از دست رفتن انرژی گرمایی بالایی در یخچال ها اتفاق می افتد.قسمت جلویی و مشرف به فضای بیرون بایستی به گونه ای طراحی شود که با این تبادلات گرمایی و سرمایی مقابله و آن را تعدیل کند. شاید لازم باشد که در قسمت جلویی و ورودی فروشگاه از سیستم های گرمایشی استفاده شود.گاهی برای اینکه رفت و آمد مشتریان به فروشگاه افزایش یابد و به اصطلاح «پاخور» فروشگاه بالا برود، درب و فضای مشرف به خیابانِ فروشگاه را باز میگذارند و یخچال را هم در همین مرز میان فشای داخلی و فضای بیرون قرار میدهند. در چنین مواردی برای ایجاد تعادل میان دمای داخل و خارج باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. این قضیه به ویژه در فروشگاه های واقع در مجتع های تجاری Shopping Malls اهمیت پیدا میکند.اگرچه در فروشگاه های مختلف از سیستم های تهویه ی رایج استفاده می شود اما این سیستم ها به گونه ای طراحی نشده اند که رطوبت و دمای محیط را با هم هماهنگ و در حد مناسبی متناسب با فضای سوپرمارکت حفظ کنند. چون هوای فضای بیرون با هوای بازگشتی ترکیب می شود و سپس خنک می شود و از آن رطوبت زدایی می شود. اما اغلب سیستم ها دما را قربانیِ رطوبت میکنند و به قیمت کاهش رطوبت، دما را به میزان نامتناسبی پایین می آورند. در سیستم های پیشرفته ی یخچال های فروشگاهی، اغلب با استفاده از انرژی گرماییِ زائد تولید شده در یخچال، حجم هوای سرد شده بخاطر برطرف کردنِ رطوبت مجدداً گرم می شود تا از سرد شدنِ بیش از اندازه ی هوای داخل یخچال به منظور رطوبت زدایی جلوگیری شود.