در رقابت هایی که امروزه وجود دارد شرکت هایی موفق می شوند که بتوانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن«در توانشان باشد که دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آنها را به خرید و به وجود آورنده ی رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.»شرکت هایی که فلسفه بازاریابی را پذیرفته اند یعنی مشتری و جامعه را مدنظر داشته و محور عمل خود قرار داده اند،در تلاش برای به وجود آوردن و افزایش مداوم ارزش های بیشتری برای مشتریان خود هستند.در دنیای امروزی با وجود افزایش جمعیت انسانی شهرها و مناطق مختلف ،رابطه ها از عمق به سطح رسیده اند.همانطور که مارشال مک لوهان در نظریه دهکده جهانی خود می گوید: این دنیا روزبروز در حال کوچک شدن می باشد.این معنا را می دهد که گسترش و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات باعث شده است که انسان ها در هر جای دنیا با همدیگر بتوانند ارتباط برقرار کنند ولی در عین حال روابط عمق خود را از دست داده اند و به زبان ساده تر اعتماد در بین افراد رخت بربسته است.با اینکه امروزه،هر فرد با تعداد بیشتری از افراد دیدار و ارتباط دارد ولی این ارتباطات اجتماعی در اکثر موارد سطحی شده است.دلیل وجود این پدیده هم مدرانیزاسیونی است که نیاز افراد به ارتباط با یکدیگر را کاهش داده است.این بی اعتمادی،کاهش سطح روابط و از بین رفتن عمق روابط در همه جنبه ها و زمینه های این جوامع رسوخ کرده است.برای مثال در بازارهای عرضه و تقاضا،افول روابط میان فردی باعث شده تا هم متقاضی و هم عرضه کننده با بی اعتمادی نسبت به یکدیگر نگاه کنند.مشتری،فروشنده را موجودی می بیند که برای کسب منافع خودش در تلاش است و بالعکسمنبع : redirect.php?a=***.kavatarsim.com/