هرچی گفتنش براتون سخته.... اینجا بگین وخلاص.. ههههههههه*