شركت بلبرينگ ايران (IBC ) در تاریخ بيست و پنچم سپتامبر 1969 با شرکت کردن جهاني SKF سوئد تأسيس شده است . اين شركت ، بلبرينگ و رولر برينگ هاي مخروطي را بر اساس مشخصات ارائه شده ISO ( سازمان استاندارد جهاني ) توليد مي كند . كارخانه مدرن شركت درشهرتبريزواقع شده و تقریبا 3/6 ميليون عدد از بلبرينگ ورولر برينگ مخروطي و همچنين بالغ بر 12 ميليون عدد انواع ساچمه در سايزهاي مختلف توليد مي كند . اين كارخانه با پيشرفته ترين تكنيكهاي توليد ،با بهترين مشخصات كيفي و نظام كنترل كتفي بسيار قوي و دقيق تجهيز شده است و تمام توليدات آن و دقت چرخشي برينگهاي IBO مطابق استانداردهاي بسيار بالاست . بلبرينگهاي شيار عميق يك رديفه يكي از برينگهائي است كه بطور بسيار وسيعي در صنايع اتومبيل ، تجهيزات صنعتي ، ماشينهاي ابزار و لوازم خانگي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد . به خاطر آنها ، اين نوع از برينگها قادر به تحمل بارهاي محوري در دوجهت تحت چرخش بسيار زياد هستند . قابليت تحمل بارهاي شعاعي و دارا بودن اين خصوصيت مطلوب بعنوان يك مشخصه بسيار برجسته براي چنين برينگ هائي تلقي مي شود . عمده ترين فعاليت شركت بلبرينگ ايران توليد بلبرينگهاي شيار عميق بوده كه بطور بسيار وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد تايپهاي سري 62و63 مي باشد . محصولات تمام شده بصورت موارد زير تجهيز مي شوند : Z- در پوش فلزي (در پوش غير پلاستيكي) در يك طرف برينگ . 2Z- در پوش فلزي Zدر دو طرف برينگ . RS – در پوش پلاستيكي از پلاستيك مصنوعي از پلي ارتين در يك طرف برينگ . 2RS – در پوش پلاستيكي RS در دو طرف برينگ . N- شيار رينگ فنري در قسمت بيروني سطح رينگ خارجي . NR- مانند N اما با رينگ فنري . ZN- درپوش فلزي در يك برينگ و شيار رينگ فنري در رينگ بيروني برينگ در طرف ديگر . ZNR – مانند ZN اما با رينگ فنري . IBO شركت بلبرينگ ايران توليد كنندة رولر برينگهاي مخروطي در اندازه هاي اينچي مي باشد . براي اين منظور بهترين عمل كردچنين رولر برينگها ، آنها بطور ويژه براي چرخهاي اتومبيلها ساخته مي شوند . براي اين منظور بهترين و مناسب ترين كار در طراحي دروني و توليد آنها انجام مي يابد . خصوصيات برجسته از طريق كاربرد آنها با ملاحظة مشخصات آنها بطور خلاصه بشرح زير مي باشد :* افزايش در قابليت تحمل ميزان بارهاي محوري و شعاعي با در نظر گرفتن كاربردهاي ويژه . *افزايش در ميزان تحمل بارهاي ديناميكي و استاتيكي .* اصطكاك بسيار كم و كاهش در سائيدگي و دماي عمليات .* اين نوع از رولر برينگ ها بر طبق تلرانسهاي نرمال استاندارد توليد مي شوند . شركت بلبرينگ ايران IBC توليد كنندة موارد مختلفي از ساچمه هاي فولادي از آلياژ كربن و كروم بسيار بالا SAE 52100 مطابق با سيستم DIN 100 cr6 مواد اوليه بصورت سيمهاي كلافي نورد سرد انتخاب مي شوند پس از عبور از نورد سرد و عمليات ويژه و مختلف ساچمه ها اينجا توليد مي شوند بخاطر اينكه عمليات اولية خود را در پروسه هاي توليد كه بعنوان ساچمه هاي نيمه تمام توليد شده بودند ، كامل كنند . علاوه بر اين ساچمه هاي فولادي در كوره هاي مخصوص بطور مداوم حرارت داده مي شوند كه تحت پروسة كنترول ويژه اي براي دست يابي به ساختار دروني مناسب و همگن قرار بگيرند .در اين محل از توليد ،ميزان مشخصي ساچمه ها به3 HRC 62+ مي رسند .نهايتاً ساچمه ها از مراحل متوالي ، سنگزني سخت ، پوليشكاري ، پرداخت نهائي عبور داده ميشوند تا اندازة نهائي بدست آمده و سطوح مطلوب بطور تمام و كمال بدست آيد . بكار گيري و اعمال روشهاي كنترل كيفي دقيق همچون وسيله اندازه گيري ميكروسكوپي ، دقت ابعادي ، صافي سطح ، قسمتهاي صوتي و لرزشي ، چرخش در RPM 1800 ، متالوگرافي آزمايش تحمل بار در هر سيكل توليد ، انجام مي شود ، اين عمليات حاكي از اطمينان از بهترين كيفيت ساچمه-- ها با بهترين نتايج ، لازمة اعمال چنين عمليات مختلف و پيچيده اي را مي نمايد . IBC شركت بلبرينگ ايران همچنين توليد كنندة بلبرينگ هاي شيار عمق مخصوص در تلرانسهاي نرمال براي صنعت اتومبيل سازي مي باشد . براي چرخش فعاليتهاي توليدي IBC، ساخت چنين نوع بلبرينگها ،بهترين معرف براي شناسائي هويت اصلي كارخانه مي باشد بخاطر دارابودن طراحي مخصوص و كيفيت بسيار بالاي آنها . بكار گيري تجهيزات اندازه گيري بسيار دقيق و پيشرفته ، براي اندازه گيري و آناليز خصوصيات برجستة بلبرينگها ، از اهداف بسيار عمده و مهم تضمين كيفيت IBC مي باشد ، كه حاكي از اطمينان بسيار بالا و در دسترس بوده كه محصولات بسيار مطمئني را ارائه مي كند . در راستاي بسط و توسعه فعاليتهاي توليدي و كيفي و اجراي طرحهاي توسعه و خودكفائي مديريت اين شركت تصميم به بسط و توسعه فعاليتهاي توليدي خود گرفته و قصد آن دارد كه ميزان محصولات خود را از نظر كيفي و كمي متنوع ساخته و آمار توليدي خود از ظرفيت اسمي خود كه3/6 ميليون عدد برينگ در سال بوده به ميزان 5/8 ميليون عدد از انواع برينگها و رولر برينگها برساند كه اين افزايش حدود 5/1 برابر ظرفيت اسمي كارخانه شامل تايپهاي برينگ و تيپر رولر برينگها مي شود كه تا كنون در خط توليد داشته و هم شامل تايپهاي جديد و متنوعي مي شود كه در طرح توسعه خود در دست اجرا دارد و به مرحلة توليد خواهد رساند .منبع : redirect.php?a=edalat.in/