انواع برند و ثبت برند های تجاری در این مقاله به مطالبی در باره انواع برند های تجاری، ثبت برند و مراحل آن اشاره شده که مقصود، آشنایی با مفاهیم حقوقی برند و ثبت برند می باشد. برند و علامت تجاری که هریک دو روی یک سکه هستند که نباید آنها را به یک معنی تصور کرد و مورد استفاده قرار داد چرا که 2 معنا و خاصیت متفاوت دارند برند به نام تجاری یک کالا و یا یک شرکت گفته می شود که به صورت نوشته خاص نوشته می شود. در حالی که علامت تجاری شکل یا تصویری از یک علامت خاص که گاهاً به برندهای الصاق می شوند گفته می شود. گاهاً برندها به صورت تصویر و نوشته که به اصطلاح به لوگو تایپ معروفند نوشته می شوند مانند SAMSUNY - SONY و LGانواع برند ثبت برند و انواع برند های تجاری الف - برند جمعی : برند هایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مانند : اتحادیه شالیکاران شمال ب- برند های تضمینی : برند هایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها تذکر : مالک این نوع برند به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد. پ- برند های مشهور : برند هایی که در یک کشور مشهور شده است (چه ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد)ثبت برند چیست ؟ ثبت برند جاری می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا شرکت را ز کالاها یا خدمات سایر شرکت ها با اشخاص متمایز نماید.مزایای ثبت برند تضمین میکند که مشتریان میتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. شرکتها را قادر میسازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند. ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند. اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده میشود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها میباشند. جزء ضروری موافقتنامههای اعطای نمایندگی هستند. ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند شرکتها را تشویق میکنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایهگذاری کنند. ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.انواع ثبت برند به طور کلی ثبت برند های تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برند بین المللی (مادرید) تقسیم میکنند.ثبت برند در ایران : ثبت برند در ایران شامل ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین میشود. تذکر : برند فارسی برندیست که الزاما در یکی از فرهنگ ها معتبر فارسی (نظیر فرهنگ دهخدا) موجود باشد. در غیر این صورت برندی که معنای لاتین داشته باشد ولی به صورت فارسی به نگارش درآید هم جز برند لاتین محسوب می شود. تذکر : ثبت برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد.ثبت بین المللی (ثبت مادرید) با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد. لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا" از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.منبع : redirect.php?a=samansabt.com/