یکی از دوستانم برایم نامه ای نوشته و درخواست راهنمایی کرده عنوان سوال از این قرار است: به تازگي كسب و كار جديدي شروع كرده*ام (يك سالن زيبايي) و اينجا سالن*هاي زيبايي بسياري وجود دارد حال من چطور مي*توانم كارم را تبليغ كنم؟ چون اينجا براي خدمات مختلف قيمت*هاي متفاوتي وجود دارد. چه كار مي*توانم بكنم كه توجه مشتري*ها به تبليغاتم جلب شود. اينجا تبليغات بسيار زيادي وجود دارد و من نمي*دانم دقيقاً چه بايد بكنم. من تبليغ در مجلات و روزنامه*ها را امتحان كرده*ام و تراکت پخش كرده ام اما هنوز آنقدرها كار خوب پيش نمي*رود، حتي در مواردي تخفيف داده*ام اما اين هم موثر نبوده است. به مشاوره و توصيه*هاي شما نيازمندم و بسيار سپاسگزارم.و اما در جواب پاسخ کارشناس را بخوانیم همانطور كه قبلاً نيز گفته*ام، برای رسيدن به موفقيت در كسب و كار، براي داشتن فروش بيشتر، شما بايد كالا يا خدماتي را كه ارائه مي*دهيد را بازاريابی كنيد. يكي از راه*ها و استراتژی*های بازاريابی تبليغ و آگهي دادن است. با تبليغ و آگهي دادن و تراکت پخش كردن ما نه تنها مي خواهيم پيام خودمان را به مخاطبين هدف*مان برسانيم كه در واقع مي*خواهيم به آنها نفوذ كنيم. درست است تبليغ يكي از راه*های رساندن پيام تجاري ما به مشتري احتمالي است اما يادمان باشد كه در واقع اين ايجاد و حفظ و افزايش ارتباط قوي و موثر با مخاطبين است كه ما را به موفقيت و فروش بيشتر مي*رساند. يك مشتري معمولاً با عقل و منطق وارد فروشگاه شما مي*شود اما تنها اين احساسات اوست كه او را به خريد از شما ترغيب مي*كند. يك مشتري احتمالي هم با عقل و منطق است كه به آگهي شما نگاه مي كند، اما اگر احساسات او به او حكم كرد كه شما هماني هستيد كه او به دنبالش مي*گشته، آن وقت تلفن را برمي*دارد و با شما تماس مي*گيرد. پس احساسات مشتري را هدف قرار دهيد! شايد بپرسيد كه چگونه و كدام احساس را هدف قرار دهم؟ من به شما مي*گويم: يكي از اين احساسات، احساس يكدلي است. بگذاريد كمي بيشتر توضيح دهم. مشتري احتمالي شما يا حتي خواننده*ی مقاله* يا متن آگهي شما در يك مجله يا سايت اينترنتي، مي خواهد حس كند كه شما با تمام وجود نيازها و خواسته*هاي او را درك مي*كنيد. وقتي با مشتری احساس يكدلي و همدلي مي*كنيد، وقتي به او نشان مي*دهيد كه نيازهای او را و خواسته*هاي او را بخوبي درك مي كنيد آنوقت است كه يك ارتباط قوي و موثر با او ايجاد مي*شود و مشتري قطعاً پيش خود مي*گويد : آهان ... اين همان جايي است كه دنبالش مي*گشتم ... خود خودش است! اين فرد يا اين فروشگاه دقيقاً مي*داند كه من دنبال چه مي*گشتم و مي فهمد كه با چه مشكلاتي دست به گريبانم. همه*ی كارشناسان بازاريابي در اين متفق*القول هستند كه بهترين شيوه و موثر ترين نوع تبليغ، تبليغ شفاهي يا تبليغ سينه به سينه است، يعني همانجا كه مردم در مورد شما به صورت مثبت صحبت كنند، يعني كار شما، فروشگاه يا سالن زيبايي شما را به همديگر توصيه كنند، اگر چنين چيزي پيش آيد، تصادفي نبوده* است. اما چطور اين احساس را ايجاد كنيم؟ راه ديگر اين است كه با آنها احساس يكدلي كنيد. مردم را به انجام كاري كه درست مي*دانيد ترغيب كنيد، قابل اعتماد بودن خود را به آنها اثبات كنيد.يك چيز ديگر، هيچگاه تخفيف ندهيد. تخفيف كه مي*دهيد اين پيام را به مخاطب مي*رسانيد كه كار شما ارزش*اش كمتر از آن چيزي است كه پيش از اين در نظر گرفته بوديد.منبع : redirect.php?a=***.barangift.ir/