میدان ساعت یکی از دیدنیهای بیروت، اصلی ترین میدان لبنان به حساب می آید. این میدان در وسط خیابانی پر از کافه و رستوران قرار گرفته است. این خیابان به پاریس کوچولو معروف است. معمولا در این خیابان تا نیمه های شب غذا به همراه موسیقی زنده سرو می شود. ادامه ی مطلب را در linktrip بخوانید :[/url][=redirect.php?a=linktrip.net/BlogView/13566/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86url]