شرکت ایرانسل با برگزارکردن همایش های تخصصی M2M واینترنت اشیاء قصد برآن دارد تا این دو فناوری را توسعه و گسترش دهد. در ضمن نیزایرانسل در این همایش در رابطه با اینترنت اشیاء و خدمات ماشین به ماشین با مدیران سازمان*ها و صنایع مختلف تبادل نظر کرد. بر پایه و اساس اعلام مدیران بخش اینترنت اشیاء و خدمات M2M ایرانسل، این شرکت تقریبا از دو سال گذشته توانست اقدام به اینترنت اشیاء و راه اندازی سرویس ماشین به ماشین کند. در حال حاضراین شرکت تمام سامانه*ی APN و خدمات ماشین به ماشین خود را به نسل چهارم تلفن همراه مهاجرت داده است.همچنین خدمات M2M به خدماتی گفته می شود که در دستگاه*های الکتریکی و اشیاء در بستر زیرساخت*های شبکه* ای، اینترنت ثابت یا همراه با یکدیگر در ارتباط باشند و اینکه داده*های خود را بدون آنکه دخالت افراد وجود داشته باشد به سرورهای اصلی یا مرکز داده بفرستند.شرکت ایرانسل این گونه خدمات را بر بستر سیم*کارت و با ایجاد APN داخلی انجام می*دهد.البته هر چند خدمات ایرانسل قبل از این در بستر نسل دوم تلفن همراه و با استفاده از APN داخلی بود،اما امروزه این اپراتور خدمات ماشین به ماشین را با بهره گرفتن از اینترنت اشیاء در بستر 3G و 4G انجام می*دهد.با توجه به اظهار نظر مسئولین ایرانسل در حال حاضر در حوزه*ی برق، ترافیک، حمل*و*نقل شهری بانکی و کنتورهای برق و آب از خدمات M2M ایرانسل استفاده می*شود که این شرکت در همایش امروز علاوه بر تشریح بیشتر اینترنت اشیاء برای شرکت*های دولتی و خصوصی و سازمان*ها ، سعی در استفاده از اینترنت اشیاء برای پیاده*سازی خانه هوشمند، شهر هوشمند ، ، آموزش هوشمند، سلامت هوشمند و مباحث مرتبط داشت.بنا بر گفته ی مدیران ایرانسل ۸۰ درصد تجارت*های «کسب*وکار به کسب*وکار»(قسمت اعظمی از تجارت)(B2B) و تنها ۲۰ درصد تجارت*های «کسب*وکار به مصرف*کننده»(B2C) از خدمات ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء ، استفاده می*کنند.بر اساس اعلامات ایرانسل هزینه*های M2Mو اینترنت اشیاء در اینترنت خیلی پایین تر از آن چیزی می باشد که در ذهن ها جا افتاده است. خدمات ماشین به ماشین واینترنت اشیاء بر عکس تمامی تفکرها گران نیستند و این نیز به دلیل انعطاف پذیربودن بستر و نرم*افزار فناوری اینترنت اشیاء است.همچنین قیمتی که برای سیم *کارت*های ایرانسل در خدمات اینترنت اشیاء و ماشین به ماشین استفاده می*شوند همانند سیم*کارت*های دیگر این شرکت می باشد. اما با توجه به اینکه ایرانسل بر روی سیم* کارت*های ویژه که در برابرگرما و سرما مقاوم است کار می*کند تا با وارد شدن این سیم*کارت*های خاص، نیاز برخی صنایع ویژه و خاص را برآورده کند . و اما این سیم*کارت*های ویژه گران*تر از بقیه سیم*کارت*ها خواهند بود.این شرکت تا الان ۳۰۰ هزار سیم*کارت را برای استفاده کردن در سازمان*های مختلف فعال کرده است. این سیم*کارت*ها در سیستم حمل*و*نقل شهری و برون شهری، کتابخانه*ی دانشگاه*ها، ردیابی خودروها، نیروی انتظامی و قرائت کنتور برق و آب استفاده شده است.ایرانسل در سامانه*ی خودروهای خود، سامانه*ی غذای کارکنانش و خدمات پرتال سازمانی*اش از اینترنت اشیاء و خدمات ماشین به ماشین استفاده می*کند.redirect.php?a=***.novinmarketing.com/