با سلامایا میشه ماهی فایتر رو توی گلدانی که داخلش چند گیاه بامبو بزرگ هسته انداخت؟ قبلا یه گلد فیش انداختم بعد از یه روز مرد. حالا در مورد فایتر میخواستم بدونم.ممنون از راهنماییتون