بر طبق بررسي هايی که به دست آمده بیشتر هداياي تجاري به مشتريان هدیه مي شوند سپس نوبت به كار فرمايان و مشتريان موفق مي رسد . علت های هديه دادن مختلف است و طيفي از تشكر کردن از مشتريان قديمي تا تشكر کردن از يك كارمندی كه تعطيلات آخر هفته خود را به مرخصي نرفته و كار كرده در بر دارد.البته دليلی که براي هديه دادن وجود دارد :تقويت روابط شخصي بين هديه دهنده و هديه گيرنده …. اما هيچ مدرك مشخصي در اين زمينه وجود ندارد كه به شما اطمينان دهد هداياي تبليغاتي به طور قطعی بازدهي براي شما خواهند داشت اما در هر صورت انجمن بين المللي محصولات تبليغاتي پژوهش هاي مستمري را در زمينه روابط هديه دهندگان و هديه گيرندگان انجام مي دهند كه يافته هاي يكي از آنها حاكي از اين است : در واقع شركت هايي كه هديه مي دهند در مقايسه با شركت هايي كه هديه نمي دهند شانس تماس گرفتن از طرف هديه گيرندگان دو برابر می باشد!…شركت هري اند ديويد كه يك شركت دست اندر كار صنايع غذايي است و جزو بازيگران كليدي در حوزه هداياي تبليغاتي به شمار مي آيد براي ۲۵ هزار مشتري خود كه سالانه بيش از هزار دلار از اين شركت خريد كرده باشند هديه مي فرستد.شركت مزبور در يك پژوهش متوجه شد كه ۵ هزار مشتري دريافت كننده هدايا در مقايسه با مشترياني كه هديه دريافت نكرده اند خريد بيشتري از شركت کرده اند .حتي اگر که شركتتان داراي چنين بخش پژوهشي نمی باشد اين دليل نميشود كه راهبرد بازاريابي نداشته باشيد .هديه دادن به شيوه صحيح مي تواند به ايجاد مناسبات خوب بيانجامد و حكم خون رادر زندگي اقتصادي شما داشته باشد. دراين راستا چاپ کتيبه با ايجاد ارتباط با بهترين ومعروفترين شرکتهاي سازنده هداياي تبليغاتي، طيف گسترده اي از انواع مختلف هدايا را دراختيار مشتريان قرار مي دهد. همچنين با بهره گيري از تکنولوژي ليزر جلوه اي خاص به آنها مي بخشد.منبع : redirect.php?a=***.barangift.ir/