با توجه به بررسي هايی که صورت گرفته بیشتر هداياي تجاري به مشتريان اهدا مي شوند و پس از آن نوبت به كار فرمايان و مشتريان موفق مي رسد .دلايلی برای هديه دادن وجود دارد که متفاوت است و طيفي وسیع از تشكر از مشتريان قديمي تا تشكر از يك كارمند كه تعطيلات آخر هفته خود را به مرخصي نرفته و كار كرده در بر دارد.اما يك دليل ثابتی براي هديه دادن وجود دارد :استحکام روابط شخصي بين هديه دهنده و هديه گيرنده …. هر چند که مدرك مشخصي در اين زمينه وجود ندارد كه شما اطمينان حاصل کنید هداياي تبليغاتي صد در صد بازدهي براي شما خواهند داشت هر چند که انجمن بين المللي محصولات تبليغاتي تحقیقات مستمري را در زمينه روابط هديه دهندگان و هديه گيرندگان انجام مي دهند كه يافته هاي يكي از آنها حاكي از اين است : و اما شركت هايي كه هديه مي دهند در مقايسه با شركت هايي كه هديه نمي دهند شانس تماس گرفتن از طرف هديه گيرندگان دو برابر دارند!…شركت هري اند ديويد كه يك شركت دست اندر كار صنايع غذايي است و جزو بازيگران كليدي در حوزه هداياي تبليغاتي به شمار مي آيد براي ۲۵ هزار مشتري خود كه سالانه بيش از هزار دلار از اين شركت خريد كرده باشند هديه مي فرستد.شركت مزبور در يك پژوهش متوجه شد كه ۵ هزاز مشتري دريافت كننده هدايا در مقايسه با مشترياني كه هديه دريافت نكرده اند خريد بيشتري از شركت داشته اند .حتي اگر شركت شما داراي چنين بخش پژوهشي نيست اين دليل نميشود كه راهبرد بازاريابي نداشته باشيد .هديه دادن به شيوه صحيح مي تواند به ايجاد مناسبات خوب بيانجامد و حكم خون رادر زندگي اقتصادي شما داشته باشد. دراين راستا چاپ کتيبه با ايجاد ارتباط با بهترين ومعروفترين شرکتهاي سازنده هداياي تبليغاتي، طيف گسترده اي از انواع مختلف هدايا را دراختيار مشتريان قرار مي دهد. همچنين با بهره گيري از تکنولوژي ليزر جلوه اي خاص به آنها مي بخشد.منبع : redirect.php?a=***.kavatarsim.com/