آداب هديه دادن*آداب هديه دادن به نحوي از انحاء يك نوع هنر به حساب مي**آيد. در اين زمينه، موارد زير را رعايت كنيد:تناسب هديهبسيار مراقب باشيد هديه*اي كه مي**دهيد متناسب با رابطه شما با هديه*گيرنده باشد. اين امر نه به حجم و ابعاد قرارداد يا معامله*اي كه انجام داده*ايد وابسته است و نه به ميزان وقتي كه براي گيرنده گذاشته*ايد، بلكه به ميزان نزديكي روابط وابسته است. فواصل هديه دادن را هم از نظر مناسبت*ها و تعطيلي*ها در نظر بگيريد باز هم تاكيد مي*شود كاري نكنيد كه احساس رشوه گرفتن پيش بيايد.تَشَخُص هديهاين*كه يك هديه داراي تَشَخُص باشد، نكته*اي عالي است. مهم اين است كه هديه، بازتاب شخصيت و علايق گيرنده آن باشد. اگر اين ويژگي*ها در هديه لحاظ شود، گيرنده هديه به*طور حتم احساس خوبي نسبت به دريافت آن خواهد داشت.زمان هديهبهترين زمان*ها براي هديه دادن، همان تعطيلات هستند. زمان تولد ممكن است جالب نباشد چون هديه*گيرنده، متوجه مي**شود كه شما دچار زحمت شده*ايد و اطلاعاتي را در مورد او به*دست آورده*ايد*.سالگرد يك كار يا سالگرد وقتي كه شما با هديه*گيرنده وارد يك مرحله تجاري جديد شده*ايد جزو مواقع مناسب براي هديه دادن است. زماني كه آغازي براي يك رقابت معنادار بوده هم جزو مواقع مناسب به شمار مي**آيد.ارايه هديهآماده*سازي هديه هم آداب خاص خود را دارد. به كاغذ هديه توجه كنيد و سعي كنيد با دست خودتان چيزي بنويسيد. پيامي هم كه مي**نويسيد بايد حس خوبي را به هديه*گيرنده انتقال دهد.اگر بر مبناي يك مناسبت شخصي هديه مي**دهيد، پست كردن هديه به آدرس منزل هديه*گيرنده هم حس خوبي دارد.نام و لوگوي شركتنام و لوگوي شركت را بر روي هديه داشته باشيم يا نداشته باشيم؟ اين يك موضوع مهم است.اگر نام و لوگوي شركت بر روي هديه باشد، حتماً در يادها مي**ماند و به*خصوص اگر هديه ما كاربردي بوده و در طول روز هم مورد استفاده قرار گيرد، طبعاً از نظر در ذهن ماندن، مؤثر*تر هم خواهد بود. اما به خاطر داشته باشيد كه در اين نوع هديه دادن بايد مراقب تبليغ آشكار هم بود. پس بايد كوشيد موضوع را كاملاً شخصي كرده و هديه را به نوعي* طراحي كرد كه انگار مخصوص هديه*گيرنده طراحي شده است.چه نوع هدايايي؟شركت*ها براي تبليغ خود مي**توانند از هزاران نوع هديه استفاده كنند. نگاهي به موافقان و مخالفان در برخي از موارد حائز اهميت است:اقلام خوراكياقلام خوراكي، جزو رايج*ترين هداياي شركت*ها هستند كه بسيار خوب طراحي مي**شوند و حتي قابل بردن به منزل نيز هستند. اگر مي**خواهيد به قلب*ها و مغزها از طريق معده*ها دست پيدا كنيد! بايد بسيار هوشمندانه و مبتكرانه عمل نماييد. ضمناً مواظب باشيد كه هديه*گيرنده موردنظرتان خام*خوار نباشد!اقلام دفتريجامدادي و وسايل روميزي ديگر، جزو هداياي تبليغاتي شركت*ها هستند كه كاربردهاي فراواني هم دارند. باز هم مراقب باشيد؛ يك خودنويس عالي گران*قيمت با نوع ارزان آن تفاوت بسياري دارد. حواستان باشد كه مقولاتي از اين دست بايد با دكور اتاق و شخصيت فرد مورد نظرتان جور باشد تا حالت راهبردي به خود بگيرد.بليت براي مسابقات ورزشي و هنريتهيه بليت به عنوان هديه به*خصوص براي مسابقات و برنامه*هايي كه بليت آنها آسان به*دست نمي**آيد، يك اتفاق بسيار تأثير*گذار است. البته بايد ترجيحات هديه*گيرنده را در زمينه*هاي موردنظر در نظر گرفت.هديه*هاي اعتبارياين نوع هدايا هم بسيار مؤثر*ند چرا كه به فرد هديه*گيرنده امكان انتخاب مي**دهند و او خودش مي**داند كه اعتبار را چگونه هزينه كند. البته سطح اندك اعتبار در اين موارد ممكن است مسأله*ساز باشد. فراموش نكنيد پول نقد، ديگر هديه نيست و براي هميشه حذف شده است.منبع : redirect.php?a=***.barangift.ir/