وقتی ابرها عاشق شوند چه اتفاقی می افتد؟!!( شما هم روش فکر کنید )

موضوع: وقتی ابرها عاشق شوند چه اتفاقی می افتد؟!!( شما هم روش فکر کنید )

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  وقتی ابرها عاشق شوند چه اتفاقی می افتد؟!!( شما هم روش فکر کنید )

  [CENTER][h=3]طنز: وقتی ابرها عاشق شوند چه اتفاقی می افتد؟!![/h]
  [IMG]********images.seemorgh.com/iContent2/Files/128310.jpg[/IMG]
  بدون شرح!
  [/CENTER]

  [FONT=Tahoma][/FONT][CENTER][FONT=Tahoma]عاشق شدن ابرها و بارش باران[/FONT]
  [FONT=Tahoma][/FONT][/CENTER]
  [FONT=Tahoma]
  [/FONT][CENTER][FONT=Tahoma][URL="********www.palizct.com/"][IMG]********www.seemorgh.com//uploads/1390/10/rain_01.jpg[/IMG]
  [/URL]
  [URL="********www.palizct.com/"][IMG]********www.seemorgh.com//uploads/1390/10/rain_02.jpg[/IMG][IMG]********www.seemorgh.com//uploads/1390/10/rain_03.jpg[/IMG]
  [/URL][COLOR=#0066CC][URL="********www.palizct.com/"][IMG]********www.seemorgh.com//uploads/1390/10/rain_04.jpg[/IMG][/URL][/COLOR]  [/FONT][/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. ya30 گفت:
  احتمالا عاشق سدن آدمام اين جورياس