در سال ۱۹۹۱ مطالعه و تحقیقاتی در حیطه ی نمایشگاه ها نشان داد که هدایای تبلیغاتی تأثیرات زیادی بر بازدید افراد از غرفه های نمایشگاهی شرکت ها دارند. در این مطالعه ی جامع، شرکتی با ارسال کردن ۴۹۰۰ نامه از مشتریان بالقوه برای بازدید از غرفه خود در نمایشگاه دعوت به عمل آورد.برخی از دریافت کنندگان دعوت نامه، هدیه ی تبلیغاتی دریافت نکردند؛ بعضی نیز یک تا سه هدیه ی تبلیغاتی را قبل، همزمان، و بعد از نمایشگاه دریافت کردند، که این گروه بیشترین میزان بازدید از غرفه شرکت را تشکیل می دادند. نتایجی که تحقیقات نشان می دهد در شرایطی که به همراه دعوت نامه اولیه، هدیه ای تبلیغاتی فرستاده شود، احتمال مراجعه افراد و تمایلشان برای بازدید از غرفه افزایش چشم گیری دارد. افرادی که قبل، همزمان، و پس از بازدید از غرفه، هدیه ای به رسم یادبود از شرکت دریافت می کردند، بالاترین میزان تأثیر پذیری (۶/۱۱ درصد) از حضور نمایشگاهی شرکت را داشته اند؛ هم چنین ۵۱ درصد از این افراد تا مدت ها پس از پایان نمایشگاه، دریافت این دعوتنامه را به خاطر داشتند، و ۴۰ درصد از آن ها نگرش مثبت و علاقه مندی خود را به محصولات و خدمات شرکت ابراز کردند.سایر تحقیقات انجمن بین المللی هدایای تبلیغاتی (PPaI) نشان می دهد که ۶/۷۱ درصد از بازدیدکنندگانی که هدیه ای از غرفه شرکت در نمایشگاه دریافت می کنند، نام و اطلاعات مرتبط با محصولات شرکت را تا مدت ها پس از برپایی نمایشگاه در خاطر دارند.۳/۷۶ درصد از بازدید کنندگان پس از دریافت هدیه ای تبلیغاتی، نگرش و دیدگاه های مثبتی نسبت به شرکت و محصولات آن یافته اند و در بلند مدت در خاطر آن ها حک شده است.منبع : redirect.php?a=***.kavatarsim.com/