تعریف صحافی : صحافی عملی است جهت دسته بندی و نظم دادن و پوشش دادن تعدادی کاغذ به منظور ایجاد یک مُجَلَّد، با استفاده از دوخت، سیم، چسب و ... این فرایند علاوه بر مانع شدن در پراکندگی کاغذها، تورق کاغذها را نیز آسان خواهد کرد. محصول صحافی، کتاب، مجله، جزوه و ... خواهد بود.صحافی ته چسباین روش به سبب قابلیت اتوماتیک بودنش در تمام مراحل یکی از کامل ترین روش های صحافی است، و به همین علت ارزان تر و سریع تر خواهد بود و از آن برای انواع زیادی از صحافی مجله، صحافی کاتالوگ و صحافی کتاب با جلد نازک استفاده می شود. صحافی مفتول در این روش فرم ها با مفتول های نازک فلزی، که در طول عطف و بر روی خط تای وسط زده می شود، در جای خود قرار می گیرند و به هم می چسبند. صحافی سیمیشیوه*ای برای صحافی که در آن فنری فلزی یا پلاستیکی صفحات را به هم متصل می*کند. صحافی ته دوختگرانترین و با دوام ترین روش صحافی است، این روش از دوختن کاغذ های تا شده، چسباندن و تهیه جلد که می تواند از چرم یا موادی از این قبیل باشد تشکیل خواهد شد.این روش صحافی برای کتاب های نفیس و یا کتاب هایی که ضخامتی زیاد دارند کاربرد دارد.منبع : redirect.php?a=66900700.com/