معمولاً افراد از دوران کودکی به کمک والدین دوچرخه*سواری را فرا می*گیرند؛ هر چند دوران کودکی ما با دوران کودکی نسل جدید تفاوت بسیاری کرده است. به*همین علت فکر می*کنیم دوچرخه*سواری فعالیتی است که به فراگیری و تعلیم خاصی نیازی ندارد؛ این مسئله تا زمانی برای مسافت*های کوتاه باشد، شاید مشکلی به*وجود نیاورد، ولی هنگامی*که به*عنوان وسیله*ای برای ورزش، مسابقه و مسافت*های طولانی استفاده می*شود، مشکلات و مسائل بسیاری؛ ازجمله آسیب به سر، گردن، زانو و مچ و سایر اندام*های بدن مطرح خواهد شد که همه آن*ها ناشی از دوچرخه*سورای طولانی است و موجب درد و ناراحتی بسیار می*شود.* بنابراین متخصصان توصیه می*کنند اگر افراد علاقه*مند هستند به*عنوان ورزش از این وسیله استفاده کنند، در صورت امکان از دوچرخه ثابت استفاده نمایند تا عوارض آن را کاهش دهند.ورزش با دوچرخه ثابت نوعی فعالیت هوازی محسوب می*شود که فواید بسیاری برای تندرستی افراد به همراه خواهد داشت. همچینن ورزش با دوچرخه ثابت فشاری روی مفاصل و زانوها وارد نمی*کند و عوارض کمتری نسبت به دوچرخه*های دیگر دارد و موجب تقویت عضلات خواهد شد.