كيلي: در هر چيز از جمله يك نظريه رياضي زيبايي را ميتوان درك كرد اما نمي توان توضيح داد.ايمانوئل کانت: علم رياضي درخشان ترين مثال براي اين واقعيت است که چگونه استدلال محض دامنه تاثير گذاريش را بدون کمک تجربه گسترش مي دهد.پير فرما: و شايد آيندگان از اينکه نشان داده ام قديمي ها همه چيز را نمي دانستند، سپاسگزار من باشند.جان لاک: اثبات رياضي مانند الماس قاطع و شفاف است، و با چيزي جز استدلال دقيق نمي توان به آن رسيد.دمورگن: نيروي محرکه ابداع رياضي استدلال نيست، تخيل است.د.يا. سترويک: بايد به ياد داشته باشيد که مفهوم هاي رياضي نتيجه اي از کار آزاد ذهن نيستند بلکه انعکاسي از جهان واقعي و عيني دور وبر ما هستند که البته اغلب به صورت کاملا انتزاعي طرح مي شود.ب.فلدليوم: هر کشف تازه اي که در علوم طبيعي و صنعت رخ ميدهد تنها از راه به کار بردن نتيجه گيري هاي جديد در عمل و يا زنده کردن نظريه هاي فراموش شده رياضي است به اين ترتيب نظريه هاي رياضي از قبل راه پيشرفت علم وصنعت را پيش بيني مي کنند.هیلبرت: با وجود اهمیتی كه كاربرد ریاضیات دارد اما این كار نباید ملاك ارزش گذاری آن باشد.
جینز: به نظر میرسد معمار بزرگ جهان ریاضیدان است.
برتراند راسل: ریاضیات هیچ حقیقتی ندارد اما بالاترین زیبایی را داراست . یک زیبایی سرد و جدی، درست مانند یک تندیس ، به طور شگفت انگیزی محض ، و توانا در نهایت جدیت، به طوری که تنها بزرگترین هنرمندان می توانند این گونه باشند.گاوس: ریاضیات حاکم علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات.فیثاغورس: بدون ریاضیات شاید هنر و ادبیات داشته باشیم ولی تکنولوژی و صنعت هرگز چیزی در جهان وجود ندارد که با عدد قابل بیان نباشد.فیثاغورس: به کمک اعداد می توان زندگی و پیشامد های آن را پیش بینی کرد.هانری پوانکاره: دانشمند، طبیعت را به خاطر فایده اش مطالعه نمی کند، آن را برای این مطالعه می کند که از آن لذت می برد و چون طبیعت زیباست از آن لذت می برد. اگر طبیعت زیبا نبود، ارزش شناختن نداشت و اگر طبیعت ارزش شناختن نداشت، زندگی هم ارزش زیستن نداشت . البته، من در اینجا از آن گونه زیبایی که حواس را متأثر می کند، یعنی از زیبایی اوصاف و ظواهر، سخن نمی گویم؛ نه به این جهت که این زیبایی ها را دست کم بگیرم، نه چنین نیست، اما این زیبایی ربطی به علوم ندارد، منظورم زیبایی ژرف تری است که از نظم هماهنگ اجزا بوجود می آید و تنها هوش ناب قادر به درک آن است.گئورگ لیختن برگ: آنچه شما را به کشف کردن وا داشته است، کوره راهی در شما می گشاید که، باز هم، هر وقت به چنین ضرورتی برخورد کنید میتوانید از ان استفاده کنید. امانوئل کانت: هرگونه معرفت انسانی ازتفکر و تامل آغاز می شود، از آنها به مفهم می رسد و سرانجام، به اندیشه ختم می شود. ایای شور: استدلا ل غیر ریاضی نقش اساسی در استدلال های ریاضی دارد.دکارت: هر راه حلی که برایمساله ای پیدا می کنم به عنوان سر مشق به من کمک می کند تا مساله های دیگر را هم بهنتیجه برسانم.دیوید هیلبرت: اعتقاد به قابل حل بودن هر مساله ریاضی یک عامل محرک قوی برای کسی است که روی آن کار می کند.در درون ما همیشه صدایی طنین انداز است که مساله ای پیش رو است برای حل آن تلاشت را به کار ببند.شما می توانید آن را با استدلال روشنی بیابید.در ریاضیات احساس عجز و ناامیدی جایی ندارد..
پوانکاره: نام دانشمند به خصوص ریاضیدان را باید به کسی داد که در کار خود به احساس یک هنرمند برسد و به اندازه یک هنرمند از محصول کار خود لذت ببرد.