ریاضی کاربردی دارای گرایشهای زیر می باشد:
۱-آنالیز عددی:
از دانشگاههای صاحب نام و دارای متخصص پیش کسوت در این رشته می توان
دانشگاه تربیت معلم تهران و یزد و سیستان و بلوچستان و تربیت مدرس ...را
نام برد. از پیش کسوت در این رشته می توان پروفسور اسماعیل بابلیان
و پروفسور عباس بندی و ...را نام برد.
۲- تحقیق در عملیات: از
دانشگاههای صاحب نام در این رشته می توان دانشگاه تهران و تربیت معلم را
نام برد. متخصص در این رشته در ایران زیاد نمی باشد. از صاحب نظران این
رشته آقای دکتر جهانشاهلو را می توان نام برد.

۳-نظریه گراف و ترکیبیات:
لازم به ذکر است که این گرایش در اغلب کشورهای خارجی زیر مجموعه ریاضی محض
محسوب می شود. در این گرایش دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی و صنعتی
اصفهان دارای مقطع دکتری هستند و با تربیت دانشجویان زبده در این مقطع
دانشگاههایی چون صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات علوم پایه زتجان این گرایش
را تدریس می نمایند. از بزرگان این رشته می توان پروفسور مهدی بهزاد
و پروفسور عبادا... محمودیان را نام برد. متخصص در این رشته نیز در ایران
کم می باشد.
۴-معادلات دیفرانسیل (سیستم های دینامیکی):
از دانشگاههای دارای این گرایش در مقطع دکتری می توان دانشگاه علم و صنعت
ایران و صنعتی شریف و صنعتی اصفهان و تهران را نام برد. دانشگاههایی نظیر
شیراز و یزد و تبریز در مقطع ارشد این گرایش را دارند.
۵-نظریه رمز - اطلاعات و کریپتوگرافی: متخصص در این رشته بسیار کم است و از دانشگاههایی که در مقطع دکتری این رشته را دارند دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان می باشد.
۶- ریاضیات مالی: تحقیق
و تدریس در این رشته در ایران کم می باشد. اما مطمئنا در آینده جز رشته
های پرطرفدار محسوب خواهد گردید .در حال حاضر تا اونجا که من میدونم در
صنعتی اصفهان یه دانشجوی دکتری داره درس میخونه .

۷- ریاضیات صنعتی:همانگونه
که از نام این رشته پیداست کاربرد ریاضی در علوم فنی بررسی می شود. در
ایران مقطع دکتری این رشته وجود ندارد اما دوره ارشد تدریس می شود.

۸-بهینه سازی:
متخصص در این رشته کم است و از دانشگاههای دارای دکتری در این رشته
دانشگاه فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان زیر نظر استاد ارجمند دکتر مرزبان می
باشد و دکتر وحیدیان کامیاد از سرآمدان این رشته است.