در یک چهار چوب مشخص فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری خود را انجام دهید .برای سود دهی کسب و کار خود یک سود دهی مناسب و معقول در نظر بگیرید نه سود بی رویه و غیر منطقیدر مواقع بحرانی و رکود استراتژی های از پیش تعیین شده داشته باشید و درایت و توجه ویژه ای به شرایط داشته باشید تا بتوانید تصمیمات به جا و معقولی بگیرید ( مدیریت بحران ) در پایان هر سال ، عملکرد خود را بررسی کنید و اطلاعات مثبت و مفید یک سال قبلی را مبنای اهداف و عملکرد سال آینده قرار دهید .اگر فکر میکنید در پایان یک سال کاری ، روش ها و نکات منفی در کار وجود داشته آن ها را با ایده ها و روش های نو جایگزین کنید .پیوسته عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید ، چون رقبای شما هم بیکار نشسته و در پی راه حل ها و استراتژی های جدید برای تصاحب بازار هستند پس با تحلیل عملکرد خود به صورت دوره ای ، استراتژی هایی نو و به روز را با استراتژی های کهنه و از نفس افتاده جایگزین کنید .همواره علاوه بر داشتن یک سری برنامه ها و اهداف بلند مدت ، یک سری برنامه ها و اهداف کوتاه مدت یا میان مدت هم داشته باشید که دستیابی به اهداف بلند مدت را ساده تر میکند .اگر کسب و کارتان بعد وسیعی دارد از مدیران میان رده کارآمد و پرسنل آموزش دیده استفاده کنید ، نقش سرمایه های انسانی در تحقق رویاهای تجاری تان کم از سرمایه ها و منابع مالی نیست .یک سرمایه گذار و تاج موفق سعی میکند با گذشت زمان تیراژ فروش خود را بالا ببرد تا هم مشتریان موجود را حفظ کند هم مشتریان بالقوه را جذب کند نه این که با بالا بردن قیمت ها مجبور به کسب درآمد و سود شود .یک تاجر و سرمایه گذار باهوش تا جایی که امکان دارد نقدینگی خود را در سرمایه گذاری به جریان میاندازد و پول نقد خود را راکد نگه نمیدارد .به قول راکفلر بزرگ ، یک تاجر و سرمایه دار موفق کسی است که زود تر از دیگران مطلع شود ، زود تر از دیگران تصمیم بگیرد و زود تر از دیگران هم عمل کند .سرمایه داران و تاجرانی که به واقع به کاری انجام میدهند واقفند و سعی میکنند تمام مسائل مربوط به حوزه فعالیت شان را زود تر از دیگران بفهمند و از آن اطلاع پیدا کنند و بر اساس دانش و بینش درست تجاری جلو میروند از بقیه چند گام جلوترند.در تجارت با مدیران و مالکان و سرمایه داران بسیاری رو به رو خواهید شد و اگر فنون متقاعد سازی یا سخنوری یا مذاکره را به خوبی بلند نباشید ممکن است بازنده میدان شما باشید ، پس روی پیشرفت و تقویت این مهارت ها به خوبی کار کنید .در دنیای تجارت عجول و شتاب زده و بی حوصله نباشید ، با این شرایط با هر معامله یک قدم به ورشکستگی نزدیک میشوید ، برنامه ریزی داشته باشد و پروژه ها و تیم کاری خود را با برنامه ریزی منظم و هماهنگ جلو ببرید. برای سرمایه و مال خود یک طرح مشخص داشته باشید و هیچ گاه از سرمایه خرج نکنید ، اگر مدیریت درستی روی برنامه مالی خود نداشته باشید به زودی همه چیز از کنترل شما خارج میشود . تاجران و سرمایه داران موفق با مدیریت زمان الگوی رفتاری مناسبی برای دیگران و تیم کاری شان هستند.سایت مگاشیدredirect.php?a=megashid.com/