با سلامگروه مشاهیر دانش با هدف انتشار مقالات علمی در نشریات(ژورنال*ها) معتبر بین المللی(ISI) و به دلیل وجود موسسات غیر علمی و بی*تجربه در این زمینه که صرفا به این کار تنها به روشی برای درآمدزایی نگاه می*کنند، فعالیت خود را آغاز می کند. این گروه جهت بالا بردن کیفیت و ارائه*ی خدماتی از قبیل ترجمه، ویرایش علمی- فنی و دستوری، انجام مکاتبات مربوط و غیره توانایی خود را در زمینه*ی اخذ پذیرش و انتشار مقالات با کیفیت علمی در ژورنال*های معتبر سراسر دنیا اعلام می*دارد.با تشکرadmin :redirect.php?a=*telegram.me/mashaahirdanesh_adminchannel : redirect.php?a=*telegram.me/mashaahirdaneshشما با عضویت در این گروه و ارتباط با ما می*توانید خدماتی از قبیل داوری، رفع نقوص جزئی، ویرایش علمی و ساختاری مقاله، ویراستاری محتوا، ترجمه*ی چکیده مقاله یا تمام آن، اصلاح منابع، اخذ پذیرش از ژورنال*های مرتبط با موضوع مقاله، انتشار مقاله به صورت الکترونیک و چاپی بهره*مند شوید.redirect.php?a=*telegram.me/mashaahirdanesh