منطقه آزاد چیست و چه محاسنی دارد؟منطقه آزاد محدوده بندری و غیر بندری میباشد که طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6//62 اشخاص حقیقی و حقوقی که مناطق آزاد مذکور انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت هر نوع فعالیت اقتصادی منطقه از تاریخ شروع بهره برداری مندرج مجوز مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی ها معاف می باشند. مناطق آزاد مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده وشامل مزایای همچون معافیت های مالیاتی-بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایند های واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می باشد.تعریف سازمان ملل متحد (یونیرو) از مناطق آزاد عنوان (محرکه) جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین برداشت جدید از مناطق آزاد که منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است . ناحیه صنعتی ویژه ای خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی و ارز گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان تفسیر استراتژی واردات و استراتژی توسعه صادرات دانست.*مزایای ثبت شرکت مناطق آزاد:معافیت مالیاتی (20)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی100%مالکیت خارجیورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزاتضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجیعدم محدودیت ها انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشور ها.خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیرانجام معاملات ارزیمعافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحد های تولیدیفعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادارثبت سهل و اسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنویمقررات آسان برای ورود کالا های مجازتشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالاامکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش سایر سرزمین اصلینرخ های مناسب برای مصرف انرژیآزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادیصدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندر گاهیشرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهرمنطقه آزاد چیست؟ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که شامل:منطقه آزاد کیشمنطقه آزاد قشممنطقه آزاد چابهارمنطقه آزاد اروندمنطقه آزاد بندر انزلیمنطقه آزاد سلفچگانمنطقه آزاد ماکومنطقه آزاد ارس می باشد . که تمام مناطق آزاد ذکر شده 15 سال معافیت از مالیاتی را برخوردار می باشد.برخی از مهمترین تفاوت مناطق آزاد ویژه را می توان موارد زیر خلاصه کرد:معافیت مالیاتی مدت 15 سال مناطق آزاد وجود دارد ودر مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر استولی مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد. مقرررات روادید برای اتباع خارجی مناطق ویژه اساس ضوابط داخل کشور است ولی مناطق آزاد روادید مرزهای ورودی اعطا می گردد.مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.