کمپرسور ها از لحاظ اصول کار در دو دسته کلی زیر طبقه بندی می*شوند: 1- کمپرسورهای دینامیکی Dynamic Compressors 2- کمپرسورهای جابجایی مثبت - کمپرسورهای دینامیکی Dynamic Compressors این نوع کمپرسورها عملیات بالا بردن فشار گاز را توسط حرکت دینامیکی با سرعتی که توسط پره*های دوار کمپرسور به گاز اعمال می*کنند باعث بالا بردن انرژی جنبشی گاز می*شوند که به توسط ولوت ها یا دیفیورزها این انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل می*گردد.این نوع کمپرسورها از لحاظ جریان گاز خروجی از پره*ها در دو دسته زیر طبقه بندی می*شوند: الف- کمپرسورهای جریان محوری Axial Flow ب- کمپرسورهای جریان شعاعی Radial Flow الف- کمپرسورهای جریان محوری Axial Flow Compressor اصول کار این نوع کمپرسورها بر اساس حرکت دادن گاز (هل دادن) توسط پره های دوار نصب شده روی رتور است و بیشتر استفاده این نوع کمپرسورها در توربین*های گازی است و یا برای جاهایی که نیاز به جریان و فلو زیاد گاز باشد. معمولاً فشار خروجی آن*ها پایین و متوسط است. جریان گاز در داخل کمپرسور در جهت محوری Axial است و علاوه بر پره*های نصب شده روی رتور (پره های متحرک) که وظیفه انتقال انرژی از رتور به سیال را عهده دارند و با محور می*چرخد پره*های ثابت دیگری نیز روی بدنه کمپرسور نصب گردیده که به آن*ها پره*های راهنما گفته می*شود که علاوه بر جهت دادن به سیال، برای انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر وظیفه تبدیل انرژی جنبشی به انرژی فشاری را نیز به عهده دارند. افزایش فشار در این نوع کمپرسورها به این صورت است که گاز را به تدریج از فضای باز (سطح مقطع زیاد) به فضای تنگ*تری می*راند و باعث کم شدن حجم و افزایش فشار آن می*گردد. ب- کمپرسورهای جریان شعاعی Radial Flow Compressor این نوع کمپرسورها به گریز از مرکز معروف هستند و اصول کار آن*ها، استفاده از نیروی گریز از مرکز برای بالا بردن انرژی جنبشی گاز است این عمل توسط Vane های نصب شده روی پروانه به سیال اعمال می*شود در این نوع کمپرسورها عامل اصلی انتقال انرژی، پروانه کمپرسور Impeller است که روی محور نصب می*شود و با آن می*چرخد و پس از وارد شدن سیال به چشمه پروانه Impller Eye روی تیغه های Vane که روی آن نصب می*شود هدایت می*شود و پس از قرار گرفتن در نوک پروانه توسط نیروی گریز از مرکز اعمال شده از پروانه جدا می*شود و وارد محفظه اطراف آن Voloute یا Difuser می*شود تا انرژی جنبشی دریافت شده به انرژی فشاری تبدیل شود. خلأ ناشی از پرتاب سیال به طرف بیرون (در اثر سرعت گرفتن سیال) باعث جایگزینی مجدد سیال به نوک پروانه می*شود و باعث جریان یافتن مداوم سیال به کمپرسور و کسب انرژی و خارج شدن آن از کمپرسور می*شود. با توجه به این که حرکت سیال در داخل کمپرسور توسط نیروی گریز از مرکز انجام می*شود باید دور کمپرسور به اندازه*ای بالا باشد تا بتواند سیال قرار گرفته در نوک پروانه را از پروانه جدا کند تا امکان جایگزینی ذرات قبلی بجای آن فراهم شود در غیر این صورت فشار و فلوی کمپرسور کاهش خواهد یافت ادامه مطلب redirect.php?a=havapouya.com/