استانداردهای محیط کاری را رعایت میکنند و بخشی از سرمایه خود را در جهت استانداردسازی محیط کار استفاده میکنند. اگر بخواهند با نیروهای جوان و با استعداد مشورت کنند خجالت نمیکشند و از آن ابایی ندارند چون میدانند مهم ترین سرمایه شرکت همین نیروهای جوان و تازه نفس هستند .رفتارهای ضد و نقیض و متفاوت ندارند کارمندان معمولا" به چنین مدیرانی اعتماد نمیکنند .معمولا" فضاهای رقابتی سالم خلق میکنند معمولا" سرمایه شرکت در چنین فضاهایی است که رشد میکند و کارمندان نیز در سایه رشد و ترقی شرکت پیشرفت میکنند .در تصمیمات خود قاطع هستند و سرمایه خود را با تصمیمات حاکی از تردید به خطر نمی اندازند . کمی از اصول اولیه روان شناسی سر در می آورند .خود به منشور اخلاقی شرکت پایبندند و در حضور کارمندان و همکاران از دیگران بد گویی نمیگویند .انتقاد پذیر هستند و روی پیشرفت شخصیتی خود سرمایه گذاری میکنند .در پی انتقام جویی نیستند .از گفتن کلمه نه یا نمیدانم ابایی ندارند.با تواضع و خوش رویی به اقتدار خود میافزایند و در کارمندان رعب و وحشت ایجاد نمیکنند .در مواقع بحرانی خون سردی خود را حفظ میکنند و سعی میکنند سرمایه های شرکت را در معرض خطر قرار ندهند و استراتژی هایی برای حل بحران در مواقع بحرانی برای حفظ سرمایه شرکت طراحی میکنند . برای حل مسائل مالی و حفظ سرمایه شرکت یک حسابدار و مشاور مالی قابل اعتماد استخدام میکنند .مدیران شرکت های برتر نگاهی مشتری مدار دارند و حفظ حلقه ارتباطی با این سرمایه های انسانی برای شان در اولویت است .مدیران برتر دنیا مدام از رقبای شان یاد میگیرند کاری که سم والتون مدیر فروشگاه های زنجیره ای وال مارت انجام میداده است ،آنها یادگیری از رقبا را به همه کارمندان شرکت نیز آموزش می دهند .مدیران برتر در کارشان به شدت جدی هستند و این امر را به کارمندان خود نیز بسط میدهند .مدیران موفق مدیریت ذره بینی را کنار گذاشته و برای سرمایه نیروی انسانی خود که همان کارمندان هستند اهمیت ویژه ای قائل اند .مدیران یک کسب و کار بقا و موفقیت کسب و کارشان را ترکیبی از سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی کارآمد میدانند .مدیران موفق دنیا سعی می کنند دوست داشتنی و مهربان باشند تا یکی از مهم ترین سرمایه شان که همان کارمندان هستند راضی و خوشحال باشند چنین کارمندانی کمتر دوست دارند کارشان را ترک کنند و با اشتیاق در محل کارشان حاضر میشوند .مدیران موفق کارمندان را جلوی بقیه توبیخ نمیکنند این کار آنها را خجالت زده کرده و اتحاد و یکپارچگی را میان کارمندان از بین می برد .مدیران شرکت های برتر نقاط ضعف و قوت کارمندان را با احترام به آنها گوشزد میکنند و با تشخیص به موقع نقاط ضعف آنها در صدد رفع شان برآمده و سرمایه کاری را در معرض خطر نمیدهند .مدیران موفق رابطه ای پر تنش با کارمندان ایجاد نمیکنند زیرا در چنین جوی هیچ کارمندی خوب کار نمیکند.بزرگترین مزیت نسبی در دنیای پر رقابت آینده همین سرمایه انسانی کشورها و سازمان ها هستند پس اگر شما هم میخواهید در این بازار سهمی داشته باشید سرمایه های ارزشمند انسانی تان را با بی توجهی از دست ندهید .سایت مگاشیدredirect.php?a=megashid.com/