در یک جامعه بوده و هستند افرادیکه به سبب نبود امکانات و ... نتوانسته اند به ایده های خلاقانه خود جامع عمل بپوشانند و به همین ترتیب صاحبان سرمایه که به دلیل عدم شناسایی محل مناسب سرمایه گذاری نتوانسته اند پول خود را در جهت درست و مولد به حرکت در بیاورند. نبود اطلاعات کافی ، عدم اعتماد و اطمینان ، نبود سیستم امکان سنجی پروژه ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی و .... تمامی اینها مواردی هستند تا بران شدیم با ایجاد سیستمی نوین وبهره مندی از تجربه و دانش متخصصین و کارشناسان مجرب ، مکانی را ایجاد کرده تا سرمایه گذاران ، صاحبان مشاغل و متولیان پروژه های مختلف و ایده پردازان اقتصادی بتوانند برای پروژه های خود علاوه بر جذب مشتری ، شریک و سرمایه گذار داخلی و خارجی بیابند.از سایت ما دیدن کنیدredirect.php?a=megashid.com/