سلام وقتی سوال می شه مثلا با اعداد 12034567 چند عدد می توان نوشت الف ) چند عدد فرد ب) چند عدد زوج ج) چند عدد با تکرار ارقام د) چند عدد بدون تکرار ارقام کسی می شه راهنمایی کنه آیا ؟!