پیرانا خطرناکترین ماهی جهانپیرانا عصبانی و مهاجم است، این نوع ماهی همه چیز میخورد از ماهی ها و گاوها گرفته تا حتی انسانها.تقریبا بیست نوع پیرانا در بلندترین رودخانه جهان یعنی آمازون وجود دارد که تنها چهار تا پنج گونه از آنها خطرناکند.Pygocentrus nattereri نمونه خطرناک پیراناست که آنرا پیرانا شکم قرمز مینامند. که بسیار عصبانی ، شرور و مهاجم است.در فصل کوچ زمانی که گله*های حیوانات از بین رودخانه عبور می*کنند، یکی از آن*ها که به دلیل ضعف و یا بیماری کند*تر حرکت می*کند و یاحیواناتی که برای رفع تشنگی خود برای نوشیدن آب گردنشان را خم میکنند طعمه مناسبی برای پیرانا*ها هستند..از نظر دانشمندان پیرانا با خوردن عناصر ضعیف و بیمار طبیعت عرصه را برای موجودات قدرتمند باز کرده و به استحکام طبیعت وحشی کمک می*کند.srg1x6vniwag3wvgfgtoدندان*های تیز مثل تیغدندانهای پیرانا فوق العاده تیز و براست . تا حدی که مردم بومی آمازون از آنهابرای تهیه اسلحه و ابزار استفاده می*کنند. پیرانا حتی بعد از شکار شدن و بیرون از آب هم تا دقایقی خطرناک است و احتمال حمله کردن دارد، ممکن است با یک پرش ناگهانی به ماهی گیران به آنان آسیب جدی وارد کرده و قطعه*ای از صورت و یا دست و پای آنان را قطع کند. وقتی شکارچی شکار می*شودبا تمام این تفاصیل باید بگوییم پیرانا آسیب ناپذیر و روئین تن نیست حتی پیراناهی جوان معمولا طعمه کایمن*ها (تمساح*های کوچک و گونه*ای از الیگاتور*ها) می*شوند. در فصل*های خشک سالی که آب رودخانه پایین می*آید، پیرانا*ها به دلیل کمبود اکسیژن می*میرند و کایمن*ها با اجساد ماهی*های مرده مهمانی بزرگی برای خود بر پا می*کنند. شاید باور کردنش کمی سخت باشد؛ اما مردم زیادی در سطح جهان به نگهداری پیرانا علاقه دارند. آن*ها پیرانا را در آکواریوم خانه خود نگه می*دارند. پیرانا گرسنه بسیار خطرناک است و ممکن است آکواریوم را به مکان نا*امنی برای دیگر ماهی*ها تبدیل کند. غذا دادن به موقع و منظم به پیرانا او را آرام نگه می*دارد؛ هر چند افرادی که این ماهی*ها را نگه می*دارند، باید عواقب و مسئولیت نگهداری آنچه به طبیعت وحشی تعلق دارد را نیز بپذیرند.منبع خبر : redirect.php?a=fazkade.ir