ببخشید من تازه عضو شدم و فقط می خواستم پیشنهاد بدهم که اگر می شوید مطالب علمی بیشتری قرار دهید . متشکرم. redirect.php?a=forums.pichak.net/images/smilies/93.gif