مدارس زیست محیطی یا ECO-School، با هدف بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان از مسائل مربوط به توسعه پایدار و محیط زیست می باشد که از طریق مطالعه در کلاس مدرسه و اقدام در جامعه عملی می*گردد. هدف این استاندارد، ایجاد روحیه مشارکتی در دانش آموزان است تا کودکان و نوجوانان را تشویق کند یک نقش فعال زیست محیطی را برای مدرسه و در مقیاس بزرگتر برای جامعه ایفا نمایند. برنامه مدارس زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001: 2004 است که هدف اصلي از پياده سازي و استقرار آن، توجه ويژه مدرسه به رعايت الزامات زيست محيطي مي*باشد. در ساليان اخير با توجه به آلودگی منابع محیط زیست و بروز مشکلات، فعاليتهاي زیست محیطی مورد توجه جدي نهادها و سازمانهاي ملی و بين المللي قرار گرفته است و بخش*های داراي اين استاندارد علاوه بر مزيت هماهنگي با قوانين ملي و بين المللي از مزاياي رقابتي بهتری نیز برخوردار مي*باشند. مزایای گواهینامه ECO-School:ü کمک به حفظ انرژی و منابع طبیعیü به حداقل رساندن زباله تولیدیü ایجاد مدرسه*ای با امکانات سبز با ایجاد روحیه تعاون در دانش آموزانü افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیستü حفاظت آگاهانه از محیط زیستاستاندارد مدارس زیست محیطی دارای هفت گام می*باشد که هر مدرسه*ای می تواند آن را اتخاذ کند و دانش آموزان نقش اصلی را در آن بازی می کنند. هفت مرحله اجرایی توسعه پایدار زیستی در مدرسه عبارتند از:1) ایجاد کمیته زیست محیطی در مدارس2) بررسی محیط زیست مدرسه3) برنامه عملی زیست محیطی4) نظارت و ارزیابی5) فعالیت های آموزشی6) برنامه های تشویقی7) دریافت نشان استاندارد مدرسه زیست محیطیجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.icsiran.com/ مراجعه نمایید.