عمران سازان مهاب – کاربرد میکرو فیلتراسیون در پیشگیری از گرفتگی ناشی از مواد کلوئیدی و ذرات معلق بر روي ممبرين – استفاده از یک فیلتر کارتریج با اندازه منافذ کم*تر از ۱۰ mµ، به*عنوان حداقل پیش*تصفیه لازم، برای هر سیستم اسمز معکوسی پیشنهاد می*گردد. این سيستم یک بخش ایمنی برای محافظت از ممبرین ها و پمپ فشار بالا در برابر ذرات معلق می*باشد. معمولاً آن*را در آخرین مرحله از پیش تصفیه قرار می*دهند. توصیه می*شود که اندازه منافذ ۵ mµ باشد. استفاده از پیش فیلتراسیون بهتر، موجب کم*تر شدن تعداد شستشوهای لازم برای ممبرین RO می*شود. اگر احتمال ابتلا به گرفتگی با سیلیس کلوئیدی و یا سیلیکات*های فلزی وجود داشته باشد، استفاده از فیلتر کارتریج با اندازه* منافذ ۱ تا ۳ mµ توصیه می*گردد. نرخ شدت جریان در این فیلتر باید مطابق با توصیه سازنده باشد و قبل از این*که مقدار افت فشار از حد مجاز فراتر رود، باید تعویض گردد، اما حداقل هر ۳ ماه یک*بار.کاربرد میکرو فیلتراسیون در پیشگیری از گرفتگی ممبرينکاربرد میکرو فیلتراسیون ممبرینکاربرد میکرو فیلتراسیون در پیشگیری از گرفتگی ممبريناستفاده از فیلترهایی که قابلیت شستشوی سریع و معکوس را دارند (Back flushable هستند) به*عنوان فیلترهای ایمنی نهایی، معمولاً توصیه نمی*شود، چون اگر مکانیسم شستشوی سریع در آن*ها دچار ایراد شود و یا بازدهی آن پایین آمده باشد، و یا احتمال لای*گرفتگی با مواد بيولوژيكي(bio fouling) زیادتر باشد، احتمال دستیابی به عملکرد موفق کم می*گردد. فیلترهای دارای منافذ ریز و با قابلیت شستشوی سریع و معکوس مانند فيلتر شنی می*توانند بر روی جریان بالادستی فیلترهای کارتریج، به*منظور حفاظت از آن*ها نصب گردند. به*هر حال آن*ها جایگزینی برای کارتریج* نمی*باشند.فیلتر کارتریج چیست؟فیلتر کارتریج باید از ماده*ی مصنوعی غیرقابل تجزیه*ای ساخته شود (مثلاً نایلون و یا پلی*پروپیلن) و مجهز به دو فشار*سنج باشد تا اختلاف فشار قبل و بعد آن را، و در نتیجه مقدار گرفتگی آن *را نشان دهد. بررسی منظم کارتریج*های مورد استفاده، اطلاعات مفیدی در مورد احتمال لای*گرفتگی و تعداد شستشوهای مورد نیاز، ارائه می*دهد.اگر اختلاف فشار در فیلتر به*سرعت افزایش یابد، مشخص می*شود که ممکن است مشکلاتی در آب خام یا فرآیند پیش*تصفیه وجود داشته باشد. در اين شرايط این فیلتر درجه*ای از حفاظت کوتاه*مدت را برای ممبرین*ها فراهم می*کند تا زمانی*که اقدامات اصلاحی انجام گردد.تعویض فیلترهای کارتریج بیش*تر از هر ۱ تا ۳ ماه یک*بار، معمولاً نشان دهنده*ی وجود یک مشکل در مرحله پیش تصفیه می*باشد. به*هرحال وجود فیلتر کارتریج، به*معنی وجود داشتن یک جزء اصلی برای حذف مقادیر بالایی از مواد جامد معلق قابل فیلتر شدن نمی*باشد. این امر نه تنها موجب استفاده ناکارآمد از فیلترهای نسبتاً گران می*شود، بلکه احتمال خرابی زودهنگام ممبرين ها نیز به*دلیل شانس فراوان وجود برخی از مواد ناخواسته وجود دارد. یک رویکرد جایگزین، استفاده از یک کارتریج دوم با منافذ بزرگ*تر در جریان بالادستی می*باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=osmahabco.com/ مراجعه نمایید.