در حالت کلی ردپای آب فرآورده های دامی بزرگ تر از محصولات کشاورزی است. بطور مثال ردپای آب محصولات کشاورزی به ترتیب افزایشی عبارتست از : شکر 200، سبزیجات 300، حبوبات 4000 و فندق 9000 مترمکعب به ازاء هرتن ، اما ردپای آب فرآورده های حیوانی؛ شیر 1000 ، تخم مرغ 3300 و گوشت گاو 15400 مترمکعب به ازاء هرتن محصول می باشد. از نقطه نظر میزان کالری نیز ردپای آب گوشت گاو به ازاء هر کالری 20 برابر غلات می باشد. با نگاه به پروتئین این محصولات درمی یابیم که ردپای آب شیر و تخم مرغ و گوشت مرغ به ازاء یک گرم پروتئین حدود 1/5 برابر ردپای آب حبوبات بوده و در گوشت گاو همین قیاس به 6 برابر می رسد. ردپای آب چربی های حیوانی نیز از روغن گیاهی بیشتر است. لذا در کل این نتیجه قابل حصول است که راندمان استفاده از آب در تولید کالری، پروتئین و چربی از محصولات کشاورزی به مراتب بالاتر از استخراج مواد فوق از فرآورده های دامی می باشد. اما به این نکته باید توجه داشت که نوع پروتئین و چربی محصولات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین در راستای کاهش فشار کمبود آب و از نقطه نظر مصرف مواد غذایی، تغییر رژیم غذایی از گوشت به سبزیجات می تواند راهکار مناسبی باشد. آمارها نشان می دهد که جایگزینی 50% از فرآورده های حیوانی با همین مقدار از سبزیجات مغذی مانند حبوبات، بادام زمینی و سیب زمینی باعث کاهش 30% کل ردپای آب مواد غذایی خواهد شد.کل ردپای آب فرآورده های دامی، 2422 میلیارد مترمکعب در سال بوده ( 2/87% سبز، 2/6% آبی و 6/6% خاکستری ) که 98% آن مختص به تولید خوراک و مابقی آن جهت آشامیدن ، سرویس و ترکیب با خوراک دامها بکار رفته است. کل آب آبی مصرفی جهت تولید خوراک دام حدود 105 میلیارد مترمکعب در سال است که حدود 12% آب تازه مصرفی جهت تولید محصولات کشاورزی در دنیا می باشد و این به معنای اختصاص 12% آبهای سطحی و زیرزمینی دنیا به تولید خوراک دام به جای خوراک انسان است. کل میزان ردپای آب تولید فرآورده های دامی (2422 کیلیارد مترمکعب در سال) معادل 29% ردپای تولید محصولات کشاورزی است. پرورش گاوهای گوشتی 33% کل ردپای آب فرآورده های دامی را به خود اختصاص داده است و گاوهای شیری با 19% ، خوک با 19% و مرغ با 11% در رده های بعدی قرار دارند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.icsiran.com/ مراجعه نمایید.