شناسان و روانشناسان مختلفی در بررسی ازدواج*های سالم، ویژگی*ها و مهارت*هایی را برای کسانیکه می*توانند روابطی موفق و رضایت**بخش داشته باشند، مشخص کردند. این افراد:

1. فلسفه*ای سالم از زندگی با ایدآل*های مشخص دارند.


2. دوستی، احترام ، عشق بین آنها هر روز بیشتر میشود.


3. علایق و فعالیت*های مشترک زیادی دارند.


4. از همراهی یکدیگر لذت می برند.


5. اعتمادپذیر هستند و میتوانند اعتماد کنند، صادق و در عین حال موقعیت*شناس هستند.


6. به یکدیگر وابسته اند.


7. از موفقیت*های همدیگر احساس غرور کرده و همدیگر را از ته دل تحسین میکنند.


8. به کار یکدیگر علاقه*مند بوده و به آن احترام میگذارند.


9. در تصمیم*گیری*ها مشارکت میکنند.


10. سعی میکنند کارهای خسته*کننده* و یکنواختی مثل کارهای خانه را با هم تقسیم کرده و آن را برای هم جذاب کنند.


11. امید و آرزوهایی واقعبینانه مرتبط با اهدافی قابل دستیابی دارند.


12. مسئولیت تصمیمات و رفتارهای خود را میپذیرند.


13. اگر لازمه رسیدن به اهدافشان ادامه تحصیل است، صبورانه ازدواجشان را برای این منظور عقب میندازند.


14. مشکلات را چالش*هایی می بینند که باید بر آن فائق آیند.


15. قبل از تصمیم*گیری نهایی برای انتخاب همسر، حداقل سه مورد دیگر را نیز بررسی و به طرق غیرمخرب برهم خوردن روابط را تجربه کرده اند.


16. میتوانند با وضعیت مالی موجود خود زندگی کنند.


17. از ضعف*های خود مطلع بوده و برای تغییر تلاش موثر نشان میدهند.


18. از انتقاد به طور هوشمندانه*ای استفاده میکنند اما تعادل را اینطور برقرار میکنند که تحسین*ها بیشتر از انتقادات باشد.


19. انسان*هایی «واقعی» هستند.


20. میدانند که روابط رو به رشد به افراد کمک می*کند به خود مطمئن*تر شوند.


21. در فعالیت*های سالم فیزیکی شرکت میکنند--خوب غذا می خورند، ورزش میکنند و به اندازه کافی می خوابند.


22. کمتر از طعنه و کنایه استفاده میکنند، کمتر غر میزنند و شکایت میکنند.


23. از حرف زدن و گوش دادن به هم لذت میبرند، حتی اگر در مورد موضوعاتی باشد که باهم اختلاف*نظر دارند.


24. عشق*شان جنون*آمیز و عجله*ای نیست (بیش از ۶۰ درصد از طلاق*های زودهنگام به علت ازدواج عجله*ای است که در آن زوج بسیار جوان بوده، آشنایی زیادی با هم نداشته و مدت زمان نامزدی کوتاه بوده است).


25. همدل هستند و برای برآوردن نیازهای همدیگر تلاش میکنند.


26. با هم فرار نکرده اند (80 درصد زوج*هایی که با هم فرار می*کنند، طلاق می*گیرند).


27. به همان اندازه که دوست دارند در رابطه دریافت*کننده باشند، دهنده هستند.


28. از دوران نامزدی خود برای آشنایی کامل و رشد هرچه بیشتر عشقشان استفاده میکنند.


29. به دقت مشکلات و مسائلی که برایشان پیش می*آید را بررسی میکنند، معایب و مزایای همه انتخاب*ها را در نظر میگیرند. سعی نمیکنند درمورد مسائل مهم رابطه*شان، با عجله نتیجه*گیری کنند.


30. با احترام و محبت ازدواج میکنند نه از روی دلسوزی.


31. خانواده*های همدیگر را باوجود اشکالاتشان، دوست دارند.


32. در طول دوران نامزدی درمورد مسائل مختلف جنسی بحث میکنند.


33. از شوخی و شوخ*طبعی به صورتی درست و غیرمخرب استفاده میکنند.


34. از میزان محبت ارائه شده در رابطه*شان راضی هستند.


35. سعی میکنند خصوصیات اخلاقی که برای همسرشان آزاردهنده است را تغییر داده و اصلاح کنند.


36. سعی نمیکنند بیش از حد به اشتباهات گذشته بپردازند، نگاهشان به آینده است تا چنین مواردی دیگر پیش نیاید.


37. قدرت بخشیدن دارند و از طرف همسرشان نیز بخشوده میشوند.