نویسند: مبین نجفی
_________________
سوم شخص است و از زبان پسر تعریف میشود
ژانر عاشقانه و اجتماعی داره
این داستان به صورت خالصه نوشته شده است، داستان دختر و پسری است که در دبیرستان باهم آشنا میشوند و اهل یک شهرستان هستند، دختر دانشجو میشه و رشته پزشکی رو ادامه میده و پسر مجبور میشه برای ادامه تحصیل در دانشگاه به تهران بیاد که از همین به تهران اومدنش
ماهان: پسری خوشاندام، درس خون و موفق
مهدیس: دختری با چشمان معصوم، دلبر و جذاب
دریا:قدبلند زیبا خجالتی باهوش و درس خون
_________________
تاریخ: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395
_________________
_________________
لینک دانلود redirect.php?a=romankhane.ir/ShowRoman.php?id=7
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه