نویسند: بهرام صادقي
_________________
خلاصه ای از داستان رمان: رمان ملکوت نوشته بهرام صادقي، داستان نويس معاصر است. اين رمان از نوع رمان هاي نمادين است. سبکي که بهرام صادقي در اين رمان به کار برده است، آنچنان ذهني است که آن را از سبک و سياق داستان هاي کوتاهش دور مي کند و صبغه اي فرا طبيعي به آن مي دهد. مي شود گفت که: شخصيت ها در داستان هاي او، کم کم شالوده اجتماعي خود را از دست مي دهند و عناصري که در کيفيت شکل دادن آنها نقش داشته اند؛ رو به فساد و از هم پاشيدگي مي گذارد و داستان ها در تار و پود افکار خرافه و کابوس زده اي پيچيده مي شود. شخصيت هاي اصلي او از نظر روانشناسي اغلب پيچيده و مرموز تصوير شده اند و بيش تر آن ها يا مريضند؛ و يا در افکار پريشان گرفتار شده اند. نويسنده به طور هنرمندانه اي از توصيف، گفتگو، عمل و نام در پردازش شخصيت ها استفاده کرده است. به نظر مي رسد که صادقي در شخصيت پردازي قهرمانان خود، بيش تر بر استفاده از عنصر توصيف و گفتگو تاکيد داشته است....
… _________________
چهارشنبه 5 خرداد 1395
_________________
[img] redirect.php?a=romankhane.ir/CSS/images/Roman/malakoot_romankhane.ir.jpg">
_________________
لینک دانلود redirect.php?a=romankhane.ir/ShowRoman.php?id=11
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه