نویسنده: آگاتا کریستی
_________________
مترجم: جمشید اسکندانی
_________________
پوآرو پرسید : جناب دکتر مورلی تشریف دارند؟ هرکول پوآرو در تمام این مدت خدا خدا می کرد که مثلا دکتر مورلی بنا به دلایلی آن روز به مطب نیامده باشد یا تصمیم گرفته باشد آن روز مریض دیگری نپذیرد یا مثلا سرما خورده و حال و حوصله دندان کشیدن نداشته باشد. متاسفانه دعاهای پوآرو مستجاب نشد. پسرک خود را عقب کشید و پوارو را به داخل دعوت کرد و در را بست. پوآرو فهمید که سرنوشت ، آن روز سر سازگاری با او ندارد. ...
… _________________
شنبه 8 خرداد 1395
_________________
[img] redirect.php?a=romankhane.ir/CSS/images/Roman/razeparvandeyemakhtoomeh_romankhane.ir.jpg">
_________________
لینک دانلود redirect.php?a=romankhane.ir/ShowRoman.php?id=13
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه