- خلاقيت در طراحي- انعطاف در توليد و برش طرح هاي پيچيده- دقت فوق العاده بالا- حذف پروسه پليسه گيري- دقت ثابت در تكرار برش- كمترين ضايعات و پرت ورق- تحويل سفارشات در كوتاه ترين زمان با توجه به سرعت بالاي دستگاه- عدم تغيير در ساختار فيزيكي ورق- عدم محدوديت برش از لحاظ طرح هندسي و پيچيدگي قطعات- حذف چند مرحله اي بودن پروسه توليد قطعات- صافي سطح برش طبق استاندارد جهاني 9013 DIN EN ISO- امكان توليد قطعات مختلف با ضخامت يكسان به طور همزمان- برش به صورت سري كاري با كمترين اتلاف وقت در تعويض ورق هاredirect.php?a=sadralaser.com/