دستگاه ها دارای مخزن مایع خنک کنندهمی باشد که حتما باید با روغن حدیده و مخصوص پر شودو نیز هنگام سوارخکاری مداوم و زیاد مته ها با اسپری مخصوص به خود خنک شوند.در صورت استفاده از آب صابون رقیق و مایعات غیر مرتبط استهلاک مته و فشار وارد بر دستگاه افزایش می یابد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]