بدافزار اصطلاحی کلی برای برنامه*های رایانه*ای مخرب مانند انواع ویروس*ها، کرم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]ها و برنامه*های مشابه آن است. بدافزار می*تواند به چند روش به شما ضربه بزند. ممکن است با ربودن رمزهایتان و هر چیز دیگری که تایپ می*کنید، به حساب*های کاربری*تان دسترسی پیدا کند یا از رایانه*تان برای حمله به دیگر رایانه*ها استفاده کند. بدافزار حتی می*تواند فایل*هایتان را بازرسی کرده یا اطلاعاتی که روی رایانه ذخیره کرده*اید را به جای دیگری ارسال کند. برخی گونه*های اصلی Malware عبارتند از:اسب تروآ (Trojan horse): این گونه بدافزار برنامه مخربی است که خود را درون نرم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]افزارهای به*ظاهر بی*خطر پنهان می*کند. همان*طور که در افسانه اسب تروآ اشاره شده است این نوع بدافزار در آغاز به نظر بی*خطر می*آید یا اصلا تشخیص داده نمی*شود. او منتظر می*ماند و در موقع مناسب با آغاز حمله تهدیدش را عملی می*سازد.ویروس (Virus)، کِرم (Worm): این دو بدافزار بسیار به یکدیگر نزدیک*اند و به همین دلیل اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می*شوند. ویروس برای انتقال از رایانه*ای به رایانه دیگر نیازمند اقدام کاربر است: مانند ارسال مجدد ایمیل. اما کِرم به*طور اتوماتیک گسترش می*یابد. همه انواع بدافزار به*طور بالقوه از امکان انتشار و تخریب مؤثر برخوردارند.چرا باید درباره این نوع حمله هشیار باشیم؟بدافزار راه مناسبی برای رخنه*گران است تا برنامه*های نظارتی*شان را به منظور جمع*آوری اطلاعات درباره شما یا شناسائی فعالیت*هایتان اجرا کنند. هر کاربر اینترنتی در معرض آسیب دیدن از سوی بدافزار است.ادامه ....redirect.php?a=academyit.net/5%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D 8%A7