شاید به عنوان یک طراح وب سایت برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید شکل*های مختلفی را با CSS ایجاد و به قسمتی از سایت خود اضافه کنید. جالب است بدانید بیش*تر شکل*ها در CSS در اصل یک چهار ضلعی هستند، حتی مثلث! چه قابل تشخیص باشد و چه نباشد، بیش*تر شکل*ها از چهار ضلع تشکیل شده*اند که مقدارهای گوناگونی می*توانند داشته باشند. روش*های مختلفی برای ایجاد شکل*ها به*وسیله CSS وجود دارد. پارامترهای گوناگونی که می*توانند شما را در ساخت شکل دلخواه یاری کنند. مانند:- Border-radius- Border- Transform- Clip-path - Box-shadow Border-radiusبا تنظیم این پارامتر شکل*هایی مانند دایره یا بیضی به راحتی قابل ساخت هستند. Border Radius در اصل میزان خمیدگی یک گوشه را مشخص می*سازد. این پارامتر می*تواند مقداری بر اساس پیکسل یا درصد به خود بگیرد.ادامه ....redirect.php?a=academyit.net/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-css