گندم در صدر فهرست واردات پنج ماهه / ۱۰ قلم کالا ۵۹ درصد واردات کشور را تشکیل می دهد
در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 2.5 میلیون تن گندم به کشور وارد شده که بالاترین حجم کالاهای وارداتی را به خود اختصاص می دهد.


علی پاکزاد: گزارش منتشر شده از سوی گمرک ایران از وضعیت واردات کشور در پنج ماهه منتهی به مردادماه نشان می دهد که بالغ بر 15.8 میلیون تن کالا به کشور وارد شده که در میان کالاهای وارداتی 10 قلم کالا با حجمی معادل 9.3 میلیون تن بالغ بر 59 درصد از واردات انجام شده را به خود اختصاص می دهند.
البته حمع ارزش این کالاها معادل 4.7 میلیارد دلار بوده که معادل 22 درصد از کل واردات 21.8 میلیارد دلاری کشور در این دوره محسوب می شود.
در جمع 10 قلم کالای اصلی وارداتی به کشور هفت قلم محصولات کشاورزی محسوب شده و تنها سه قلم در جمع کالاهای صنعتی قرار می گیرد که شامل شمش و ورق آهن و فولاد و کک هستند.
مقایسه میزان واردات این ده قلم کالا با دوره مشابه سال 90 نشان می دهد بیشترین جهش در واردات مربوط به گندم بوده است که از 15 هزار تن در سال90 به 2.5 میلیون تن در سال 91 رسیده، در رتبه های بعدی به ترتیب جو با 153 درصد رشد، کنجاله سویا با 78 درصد رشد و ذرت دامی با 40 درصد رشد قرار دارند.
در مقابل میزان واردات کک 43 درصد، موز 29 درصد و شمش آهن و فولاد 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
مقایسه ارزش هر تن از کالاهای وارداتی در 10 قلم اصلی واردات نشان می دهد هر تن شکر وارداتی با قیمتی معادل 688 دلار به کشور وارد شدن که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 26 درصد گران شده، بعد از شکر با گرانی 24 درصدی گندم وارداتی مواجه هستیم، مورد دیگر اقلام نیز به ترتیب قیمت کنجاله سویا 17 درصد، جو 14 درصد، موز 10 درصد و برنج 10 درصد گران شده است. قیمت ذرت دامی بدون تغییر باقی مانده و مانند پنج ماهه نخست سال 90 هر تن 363 دلار وارد کشور شده است.
در مقابل قیمت هر تن شمش وارداتی فولاد تنها یک درصد گران شده، کک هر تن 13 درصد کاهش قیمت داشته و و هر تن ورق فولادی هم یک درصد افت قیمت پیدا کرده است.

ده قلم کالای وارداتی اصلی کشور طی پنج ماهه نخست سال 1391
نوع کالا وزن (هزار تن) ارزش سهم در حجم کل واردات سهم از ارزش کل واردات
میلیارد تومان میلیون دلار
گندم سخت غیردامی 2587 1070 872 %16.4 %4.0
ذرت دامی 1912 851 694 %12.1 %3.2
شمش ازآهن وفولادغیرممزوج 1247 1070 873 %7.9 %4.0
کنجاله سویا 1182 856 699 %7.5 %3.2
برنج سفید 547 629 513 %3.5 %2.3
محصولات از آهن یا فولادغیر ممزوج تخت و نورد بشکل طومار 489 444 362 %3.1 %1.7
قند و شکر از نیشکرتصفیه نشده 448 379 309 %2.8 %1.4
جو 415 185 151 %2.6 %0.7
کک و نیمه کک 288 160 131 %1.8 %0.6
موز 186 180 147 %1.2 %0.7
جمع ده قلم کالاهای اصلی وارداتی: 9301 5824 4751 %59 %22
جمع کل واردات صورت گرفته: 15774 26709 21890 %100 %100
منبع: گمرک ایران