در مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده ،مجامع عادي فوق العاده،جلسات هيئت مديره برگزار مي گردد.در صورتيکه مجمع در 4 ماه اول سال برگزار گردد مجمع عمومي سالانه نام دارد . 1)هرگونه تعين سمت در جلسات هيئت مديره برگزار مي گردد.2)درصورت تمديد بازرسين ، اعظاء هيئت مديره و هرگونه مواردي که منجر به اصلاح ماده اساس نامه نباشد در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده برگزار مي گردد3)هر تغييراتي که منجر به اصلاح ماده در اساس نامه شرکت شود در مجمع عمومي فوق العاده برگزار مي گردد4)تصويب تراز سود و زيان ساليانه و انتخاب روزنامه کثيرالانتشار بايد در 4 ماه اول سال و در مجمع عمومي عادي سالانه برگزار گردد.مدارک مورد نياز جهت تغييرات شرکت ها: کپي شناسنامه کليه اعضاءهيئت مديرهکپي شناسنامه کليه سهامدارانکپي کارت ملي کليه اعضاءهيئت مديرهکپي کارت ملي کليه سهامدارانآخرين ليست اعظاء هيئت مديرهآخرين [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]