درود .در صورتی که به هر دلیلی لازم دارید که یک یا تعدادی آی پی را از دسترسی به سایتتان محروم کنید ؛می توانید این کار را با قرار دادن کد زیر در htaccess هاست لینوکس خود انجام دهید .قسمت های قرمز رنگ جایی است که باید آی پی که میخواهید محروم شود را قرار دهید . order allow,denydeny from 192.168.222.6deny from 224.8.110.12deny from 172.16.6.90allow from all