درود .در صورتی که به هر دلیلی بخواهید نام فایل htaccess را در هاست لینوکس خود تغییر دهید .با استفاده از کد زیر می توانید این کار را انجام دهید. AccessFileName htacc.ess