چطور می*شود خاطرات غیرواقعی در مغز ایجاد کرد؟

برای اولین بار، دانشمندان با تحریک مستقیم سلول*های عصبی مغزی، خاطراتی غیرواقعی در مغز ایجاد کرده*اند که برای چند ثانیه هم باقی می*مانند و در نتیجه امکان یادآوری آن*ها هم وجود دارد. به کشف مدارهای مغزی حافظه کوتاه*مدت بسیار نزدیکیم!

بهنوش خرم*روز: حافظه و توانایی به خاطرسپاری و یادآوری اطلاعات، از عملکردهای پیچیده مغزی به شمار می*آید و تا به حال تحقیقات و آزمایش*های فراوانی، در تلاش برای کشف چرخه آن انجام گرفته*اند. حالا به نظر می*رسد بالاخره دانشمندان بخشی از این معما را حل کرده*اند.

به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
دانشمندان موفق شده*اند برای اولین بار، خاطرات مصنوعی را به طور مستقیم وارد بافت مغزی موش*ها کنند و با ذخیره شدن اطلاعات مختلف مربوط به حافظه کوتاه*مدت در مغز این موش*ها، ثابت کنند که سلول*های مغزی می*توانند اطلاعات مربوط به زمینه*های خاص را در خود ذخیره نمایند. این اطلاعات به مدت ده ثانیه در سلول*های بافت مغزی باقی می*مانند و این بدان معنا است که امکان یادآوری آن*ها وجود دارد، البته برای مدتی بسیار کوتاه.
عصب*شناسان دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن ریزرو، برش*های از مغز موش را برداشته و مسیرهای عصبی درون هیپوتالاموس را تحریک کردند تا بتوانند الگوهای فعالیت را بازشناسی کنند. به گفته این محققین،* مدارهای عصبی، تحریک*های وارد شده را به مدت 10 ثانیه در خود نگه می*دارند. آن*ها می*توانند با دقت این را بگویند چون سلول*های عصبی مغزی دراین حالت به شیوه*ای متفاوت رفتار می*کنند، شیوه*ای که در مطالعات دیگر بر روی میمون*ها،* نشانگر فعالیت حافظه کوتاه*مدت است.

این مطالعه به دانشمندان در درک نحوه عملکرد حافظه کوتاه*مدت و نیز چگونگی ذخیره اطلاعات در مغز کمک می*کند. حافظه کوتاه*مدت، مانند به خاطر سپردن آدرس ای*میل یا شماره تلفنی که فردی همین الان به شما می*گوید، در مقایسه با حافظه*ای که در یادگیری*های بلندمدت دخیل است، مانند یادگیری نواختن پیانو یا راندن یک دوچرخه، از مسیرهای عصبی متفاوتی استفاده می*کند.

اختلالاتی که در آن*ها مغز رو به زوال می*گذارد، معمولا روی این نوع از حافظه به شیوه*های گوناگون اثر می*گذارد. بنابراین فهم این تفاوت*ها به دانشمندان کمک می*کند برای بیماری*هایی مانند آلزایمر،* درمان*های بهتری بیابند.
بن استراوبریج،* عصب*شناس و سرپرست این مطالعه در این زمینه می*گوید: «این اولین بار است که کسی موفق شده راهی برای ذخیره اطلاعات به مدت چند ثانیه،* به طور مستقیم بر روی بافت مغزی پیدا کند، هم از نظر توالی زمانی و هم از نظر الگوهای تحریک. این مطالعه راه را برای تحقیقات آینده در جهت تشخیص مدارهای مغزی خاصی که به ما امکان ایجاد حافظه کوتاه*مدت را می*دهند،* هموار می*سازد.»