توضيح* كلي*: آب* مرواريد عبارت* است* از كدر شدن* عدسي* چشم*. عدسي* چشم* يك* ساختار شفاف* و انعطاف*پذير در نزديكي* جلوي* كره* چشم* است*. عدسي* كمك* مي*كند تا اشيايي* كه* چشم* به* آنها نگاه* مي*كند تار به* نظر نرسند و نيز در شكست* و تمركز نور روي* شبكيه* نقش* دارد. عدسي* رگ* خوني* ندارد و توسط* زجاجيه* كه* در اطراف* آن* قرار دارد تغذيه* مي*شود. برای دانلود متن کامل به اهورا فایل مراجعه نمایید: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]