می خواهم به معشوقم برسم ؟ چرا قانون جذب تو رسیدن به معشوقم جواب نمیده ؟ چرا از من دورتر و دورتر میشه ؟ راهکار رسیدن به معشوق اینه که به شدت خودت را دوست داشته باشی و عزت نفست را حفظ کنی و به هیچ عنوان ترس از دست دادنش را نداشته باشی و بدون که این ترس او را از تو دورتر و دورتر می کنه . عشق صدای فاصله هاست و بدون از این عشق می تونی به عشق بالاتری دست پیدا کنی و این یک لطف بزرگه به تو که عاشق شده ای. اطلاعات بیشتر در سایت ما به آدرس raze4fasl.com