سرور رایگان سرویسی برای معرفی هرچه بیشتر کیفیت سرور مجازی ارائه شده و امکان انتخاب آسانتر کاربران برای خرید سرور مجازی می باشد.ارائه سرور مجازی از چندین لوکیشن نظیر سرور مجازی ایران ، سرور مجازی آمریکا ، سرور مجازی انگلیس ، سرور مجازی فرانسه ، سرور مجازی کانادا ، سرور مجازی آلمان و سرور مجازی هلند به منظور تست کیفیت کاربران از سرویس های سرور مجازی، آفر سرور مجازی رایگان ارائه گشته است.این سرورها می توانند سرور مجازی رایگان ویندوز ، سرور مجازی رایگان لینوکس ، سرور رایگان ایران باشند.